Ledarskapsutbildningar

Karolinska Institutet erbjuder ett antal ledarskapsutbildningar och seminarier i sitt basutbud:

Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar

Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor

Modul 3: Laboratoriesäkerhet

Övriga ledarskapsutbildningar

Riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) kopplat till chefens ansvar

Avtalsfrågor kopplat till chefens ansvar

Formella/operativa chefs- och ledarskapet

Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar

Lönerevision genom dialog kopplat till chefens ansvar

Kommunikativt ledarskap

Projektledning för forskningsledare

Utveckling av ledarskap och team