Ledamöter - Styrelsen för forskarutbildning

This page in English

Ledamöter i Styrelsen för forskarutbildning och övriga representanter.

Mandatperioden 2015-2017

Dekaner

Marianne Schultzberg
professor, dekan och ordförande

Lennart Nilsson
professor, prodekan och vice ordförande

Lärarrepresentanter

Maria Ankarcrona
universitetslektor

Michael Fored
universitetslektor

Marie Hasselberg
universitetslektor

Lars Holmgren
professor

Catharina Larsson
professor

Gilberto Fisone
professor

Doktorandrepresentanter

Eva Hesselmark
Iuliia Savchuk
Leif Karlsson
Susanne Neumann

Adjungerade

Louise Sjöholm, Junior Faculty
Elizabeth Arkema, adjungerad Junior Faculty
Gunnar Nilsson, US
Vakant, FS

Fackliga representanter

Nasrin Bavand-Chobot (OFR)
Biborka Bereczky Veress (SACO)
Vakant (SEKO)

Övriga

Reet Joandi, avdelningschef SIR
Christopher Sönnerbrandt, enhetschef på studieadministrativa enheten, UFS
Henrik Lundström, controller
Clara Ersson, styrelsesamordnare
Sara Elg, doktorandombudsman, MF
Sabina Bossi, kommunikationsavdelningen
Robert Harris, central studierektor
Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Kontakt

Samordnare i Styrelsen för forskarutbildning

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

Dekan

Marianne Schultzberg

Telefon: 08-585 838 89
E-post: Marianne.Schultzberg@ki.se

ForskarutbildningStyrelse