Lärarrepresentanter vid spikning av avhandling

This page in English

När en avhandling är tryckt ska den godkännas av en lärarrepresentant utsedd av styrelsen för forskarutbildning. När lärarrepresentanten har skrivit "må spikas" på avhandlingen kan den spikas och spridas.

Kyllike Christensson
Tel: 070-7568821
E-post: Kyllike.christensson@ki.se
Adress: Enheten för reproduktiv hälsa
Retzius väg 13, KI Solna

Anders Ekbom
Tel: 08-51779302
Mobil 070-3112391
E-post: Anders.Ekbom@ki.se
Adress: Enheten för klinisk epidemiologi
Eugeniahemmet T2
Institutionen för Medicin,Solna

Lars L Gustafsson
Tel: 08-58581066 Mobil: 070-6012614 eller 08-58581068 (avdelningsadministratör)
E-post: Lars-L.Gustafsson@ki.se
Adress: Avdelningen för klinisk farmakologi (C1:68-vid personalmatsalen inne i Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge), Institutionen för Laboratoriemedicin, Huddinge

Niels Lynöe
Tel: 070-219 36 16 eller 08-524 8 60 58
E-post: Niels.lynoe@ki.se
Adress: Institutionen LIME, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, KI Solna

Roland Möllby
Tel: 08-5248 7175, 070-268 6400
E-post: Roland.mollby@ki.se
Adress: Institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi (MTC)
Nobels väg16, KI Solna.

Christer Sandahl
Tel: 08-5248 3618; Mobil: 070-618 3618
E-post: Christer.Sandahl@ki.se
Adress: Medical Management Centrum, LIME
Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, KI Solna

Göran Tomson
Tel: 070-6186298
E-Post: goran.tomson@ki.se
Adress: Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik
Widerströmska, Tomtebodavägen 18A, KI Solna

Töres Theorell
Tel: 070-5432325 eller 08-804033
E-post: Tores.Theorell@ki.se alternativt Tores.Theorell@stressforskning.su.se
Adress: Institutionen för neurovetenskap
Hemadress: Karlbergsvägen 72B, 11335 Stockholm

Ulf Rydberg 
Tel: 08-530 261 49 
E-post: ulf.rydberg@ki.se 
Adress: Psykiatri M 67. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kerstin Brismar
Tel: 08-517 728 45 eller 0706-23 13 84 eller 0704-84 87 87
E-post: kerstin.brismar@ki.se
Adress: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Rolf Luft Research Center for Diabetes and Endocrinology, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, L1:00

Bo Rydqvist
Tel: 08-52487267 eller 0709-950661
E-post: bo.rydqvist@ki.se
Adress: Institutionen för fysiologi och farmkalogi, von Eulers väg 8, plan 3, KI Campus

Lars Alfredsson
Tel: 08-524 874 88
E-post: Lars.Alfredsson@ki.se
Adress: Institutionen för Miljömedicin, Solna

Lena von Koch
Tel: 08-524 835 55
E-post: Lena.Von.Koch@ki.se
Adress: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)
Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för arbetsterapi, Huddinge

Ingeborg van der Ploeg
Tidsbokning
Arbete: 08-524 867 00
Mobil: 070-629 60 37
E-post: Ingeborg.van.der.Ploeg@ki.se
Adress: Aula Medica, Nobels väg 6, plan 7, rum 712, KI-Campus Solna

Agneta Nordberg
Tel: 08-585 854 67
E-post: Agneta.K.Nordberg@ki.se
Adress: Division of Alzheimer Neurobiology, Novum, plan 5, Huddinge.

Lennart Nilsson
Tel: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se
Adress: Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Blickagången 6, Novum, plan 6 hiss F

Maria Ankarcrona
Tel: 08-585 836 17
E-post: Maria.Ankarcrona@ki.se
Adress: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Neurogeriatrik
Centrum för Alzheimerforskning, Novum, Blickagången 6, plan 5, Huddinge

Marie Hasselberg
Tel: 08-524 833 71, 070-720 95 44
E-post: Marie.Hasselberg@ki.se 
Adress: Institutionen för folkhälsa
Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18, plan 4, Solna

Lars Holmgren 
Tel: 08-517 793 17
E-post: Lars.Holmgren@ki.se 
Adress: Institutionen för onkologi-patologi 
Cancercenter Karolinska, R8:03, Solna

Håkan Westerblad 
Tel: 08-524 872 53 
E-post: Håkan.Westerblad@ki.se 
Adress: FYFA, von Eulers väg 8, plan 2, Solna   

Kontakt

Frågor om disputationsprocessen

Disputationskommittén

E-post: disputation@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Eva Bjur

Telefon: 08-524 876 49
E-post: eva.bjur@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
E-post: catherine.bollo@ki.se

Länkar

Forskarutbildning