Ladok VIS

LADOK står för Lokalt ADB-baserat studiedokumentationssytem och är ett lokalt register över de studerande på KI samt deras studieresultat.

Målgrupp

Målgruppen för applikationerna i VIS avseende LADOK är främst ansvariga för program och kurser samt studierektorer och administratörer för forskarutbildning.

Applikationer

I VIS finns i idag två applikationer med statistik från LADOK.

I applikationen Uppföljning utbildning visas statistik avseende utbildning på KI på grundnivå och avancerad nivå baserat på data från Ladoksystemet.

I applikationen Uppföljning forskarutbildning visas statistik avseende forskarutbildning baserat på data från Ladoksystemet.

Fördelar med Ladok i VIS

  • Lättillgänglig information - exemeplvis får man en samlad bild av en doktorands data i en och samma vy, "doktorandens progess" istället för utskrift från Ladok på flera sidor
  • Aggregerad data
  • Visuella tidsserier med saplar och diagram
  • Situationsanpassade kombinationer av data
  • Grupperingar som speglar verksamheten
  • Lätthanterlig export till Excel

Behörighet

För att få behörighet till VIS fyller du i behörighetsblanketten som du hittar längst ner på sidan under "Dokument". Administrativ chef, prefekt eller motsvarande skall skriva under ansökan. Maila sedan blanketten till vis@ki.se så läggs din behörighet upp.

Logga in i VIS

Logga in med ditt vanliga användarnamn (KI-ID) och lösenord som du använder när du loggar in i KI:s mailsystem.

Logga in här

Support

Om du har tekniska poblem med VIS kan du söka i sammanställningen över vanliga inloggningsproblem som du hittar under FAQ VIS under "Dokument" längst ner på sidan. 
Om problemet kvarstår och är av teknisk karaktär kontakta it-support@ki.se. Har du några frågor om innehållet i VIS kontakta vis@ki.se.

Handledning och Utbildning

Handledning avseende applikationerna hittar du under "Dokument" längst ner på sidan. Vi håller utbildning utefter behov - om du önskar utbildning i VIS så maila till vis@ki.se så återkommer vi när vi har tillräckligt många anmälningar. Vi utför även institutionsutbildningar - om ni ser ett behov av att vi kommer och besöker er institution och informerar om VIS så maila vis@ki.se.