Ladok

Ladok är ett nationellt system som ska ge universitet och högskolor runtom i landet stöd i olika delar av den studieadministrativa processen. Förutom att göra det lättare för lärosätena att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, gör Ladok det också möjligt för oss att följa våra studenter.

Nya Ladok infört! 
Vi har nu bytt till nya Ladok här på KI, och du som är användare kan logga in och börja arbeta i det nya systemet. Länk till inloggningssidan hittar du ovanför den här rutan.

Vi kommer att komplettera vissa grunddata i Ladok under veckan, men det är inget som hindrar övrigt arbete i systemet. Vad det gäller inläggningen av doktorandernas forskningsarbete så kommer det arbetet att pågå under lite längre tid, men det kommer att vara klart till den 15 december då registreringsperioden inför vårterminen startar.

Den 23 november är systemet stängt för uppgradering mellan kI 8.00-11.00.

Lycka till med arbetet i nya Ladok! 
Vänliga hälsningar, Systemförvaltningsgruppen

Logga in i Ladok

Logga in för att arbeta i Ladok: https://www.start.ladok.se

Inlogg för studenter och doktorander

Studenter och doktorander på KI når studentgränssnittet i Ladok via www.student.ladok.se

Manualer och utbildningsmaterial

Här hittar du manualer, utbildningsmaterial och instruktionsfilmer för Ladok.

Ny användare i Ladok (administratör)

För att kunna arbeta i Ladok krävs att du genomgått en särskild användarutbildning och att du har ett användarkonto.

Användarkontot i Ladok bygger på att du har en KI-epostadress eller har en KI-anknytning. För att få ett användarkonto i Ladok måste du fylla i en behörighetsblankett. Vilken behörighetsblankett du ska fylla i beror på vilken behörighet du behöver i systemet. Skriv ut och skicka in blanketten till systemförvaltningsgruppen vid UFS efter underskrift från administrativa chefen på den kursgivande institutionen.

Användarvillkor Ladok

Anhållan om användaridentitet i Ladok

Support

Kontaktuppgifter och öppettider för Ladoksupporten

AdministrationForskarutbildning