Ladok

Ladok är ett nationellt system som ska ge universitet och högskolor runtom i landet stöd i olika delar av den studieadministrativa processen. Förutom att göra det lättare för lärosätena att uppfylla regelverk och krav på uppföljning från regering och centrala myndigheter, ska Ladok också göra det möjligt för dem att följa sina studenter.

Ladok infördes på KI 1995 och innehåller bland annat dokumentation av antagning, registrering, studieresultat och examina för studenter på KIs program och kurser samt för doktoranderna på KIs forskarutbildning.

Kursgivande institution ansvarar för att uppgifter om registrering och studieresultat mm rapporteras in kontinuerligt i Ladok under studenternas studietid.

De registreringar och resultat som finns rapporterade i systemet ligger till grund för KIs hel- och delårsrapportering.

Utbildningsmaterial Nya Ladok

Instruktionsfilmer Nya Ladok

Nya användare i Ladok

För att kunna arbeta i Ladok krävs att du genomgått en särskild användarutbildning och att du har ett användarkonto.

Användarkontot i Ladok bygger på att du har en KI-epostadress eller har en KI-anknytning. För att få ett användarkonto i Ladok måste du fylla i en behörighetsblankett. Vilken behörighetsblankett du ska fylla i beror på vilken behörighet du behöver i systemet. Skriv ut och skicka in blanketten till systemförvaltningsgruppen vid UFS efter underskrift från administrativa chefen på den kursgivande institutionen. Blanketterna finner du längst ner på sidan.

Ladok Support

Telefontid mån-fre 09.30-11.30 (med reservation för ändringar)

Telefon: 08-524 864 59

E-post: Ladok@ki.se