Konfigurera nytt lösendord i Android

This page in English

Byt lösenord på email-konto i Android.
(Detta är alltså när man redan bytt lösenord på account.ki.se)

Gå till e-post klienten och tryck på streckade linjen. Därefter väljer du Hantera konton

E-mail application window (Android), select menu

Tryck på ditt e-post konto

Hantera konton (Android)

Välj Lösenord

E-mail application Lösenord (Android)

Fyll nu i det nya lösenordet du ändrat till på account.ki.se

E-mail application ange Lösenord (Android)