Kommunikationsstöd

This page in English

Hitta resurser, tips och anvisningar för att kommunicera på KI. Du hittar även Karolinska Institutets grafiska profil, våra interna kommunikationskanaler och upphandlade kommunikationstjänster.

Sprid ditt budskap