Kommunikation på LIME

Kommunikation på LIME (med fokus på webb), e-postadresser och sändlistor.

Extern kommunikation

Vi måste alla hjälpas åt för att kommunicera LIME:s forskning och utbildningar, identifiera nyheter och se till att uppdaterad information om er, forskningsprojekt och utbildningar m m finns tillgänglig på webben.

Har ni en studie som kommer att publiceras i en tidning med hög impact (toppublikation) - maila kommunikationsenheten!

För råd kring hur att hantera journalister kontakta pressinfo@ki.se

Personlig profilsida

Alla anställda och anknutna vid KI har automatiskt en egen profilsida som man själv ansvarar för att fylla med innehåll och hålla uppdaterad. Lägg gärna in ett aktuellt foto!

Adressen är uppbyggd enligt principen "ki.se/people/KI-ID"

För hjälp med din profilsida kontakta i första hand din lokala webbredaktör.

Mer information om profilsidor finns på Medarbetarportalen.

Publikationer på profilsidan länkas via bibliotekets bibliometridatabas. För att de ska synas måste du logga in på bibliotekets webbsida och verifiera dessa.

Webbredaktörer

LIME har en huvudwebbredaktör som ansvarar för ki.se/lime som helhet. Varje centrum/enhet har också sin egen webbredaktör som publicerar på sina webbsidor och är den man i första hand vänder sig till med webbfrågor:

Webbredaktörerna på LIME träffas ett par gånger varje termin för att gå igenom vad som är på gång såsom uppdateringar, grafiska förändringar, senaste nytt från huvudwebbredaktörsträffarna. Ibland är det workshops eller tema-möten med inbjudna gäster från KI centralt. Om du arbetar med webb på LIME och vill vara med i webbgruppen vänligen kontakta info@lime.ki.se!

Digitala skärmen i Widerströmska huset

På skärmen i Widerströmska husets entré kan disputationer, seminarium, konferenser, utbildningar, utmärkelser och annat publiceras via LIME:s kommunikationsenhet.

Du skapar bilden enligt de mallar som finns på Common/LIME-intra. Det som är viktigt att tänka på är att ha en stor bild med bra upplösning.

Intern kommunikation

Förutom de interna sidorna på ki.se/lime ges nyhetsbrevet LIME-Nytt(igt) ut med (o)jämna mellanrum. Nyhetsbreven finns sparade i Common/LIME-intra.

Kontakt kommunikation: info@lime.ki.se

Adresser

Besöksadresser:

Tomtebodavägen 18A, plan 2-5
Granits väg 4 (NASP)

Postadress:

Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Karolinska Institutet
SE-171 77 Stockholm

Fakturaadress:

Karolinska Institutet
Fakturor
Ref: Ange ZZ-kod till din EFH-godkännare (ofta närmaste administratör)
Box 23109
104 35 STOCKHOLM

E-postadresser och sändlistor

Alla som har ett KI-ID har också automatiskt en @ki.se-adress. Epostadresserna är uppbyggda enligt principen "fornamn.efternamn@ki.se" (undantag görs i de fall det finns flera personer med samma namn - då läggs en bokstav eller siffra till i adressen).

Sök person/organisatorisk enhet vid KI i personalkatalogen.

För att skicka e-post till alla på LIME använd adressen staff@lime.ki.se. Alla uppdateringar i sändlistan sker automatiskt via det personaladministrativa systemet. Det går bara att maila till listan från den adress som är med på listan, dvs din @ki-adress.

Varje centrum/enhet har också sina egna sändlistor som administreras av respektive centrum/enhet.

Kontaktuppgifter LIME

Fler kontaktuppgifter för LIME