KI:s arbetsmiljö- och hälsopris

This page in English

Priset ska uppmärksamma goda exempel samt stimulera till utveckling inom arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KI.

Utmärkelsen består av ett diplom och 30 000 kr till det fortsatta arbetsmiljöarbetet på institutionen/motsvarande.

Kandidater

Pristagare kan vara en medarbetare/chef, en grupp, en arbetsplats, en avdelning eller en hel institution/motsvarande.

Kriterier

Pristagaren ska uppfylla minst två av nedanstående kriterier: 

  • Genom en insats eller ett arbetssätt, i hög grad, bidragit till kollegors arbetsglädje, engagemang och verksamhetens resultat.
  • Bidragit till ett arbetsklimat som kännetecknas av trivsel och gemenskap, öppen kommunikation samt respekt och delaktighet.
  • Genom bestående insatser bidragit till en förbättring av arbetsmiljö- och hälsoarbetet.
  • Genom insatser, som väsentligt förbättrat hälsa och välbefinnande bidragit till en attraktiv arbetsplats.

Nomineringar och priskommitté

Alla KI:s medarbetare och studenter är välkomna att nominera kandidater. Kom ihåg att beskriva konkreta exempel på vad din kandidat gjort och gör för att uppfylla minst två av kriterierna. Skicka din nominering till Margareta Bratt Carlström.

Ett utskott i Arbetsmiljönämnden utser sedan pristagaren. Som avslutning på Arbetsmiljödagen delas priset ut och vinnaren berättar om sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Arbetsmiljöpriset 2016

Karolinska Institutets årliga arbetsmiljöpris 2016 tilldelades Swetox Södertälje. Enheten fick ett diplom och 30 000 kr till det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Swetox är ett universitetskonsortie med hubb i Södertälje. Elva svenska universitet samverkar för att bedriva innovativ tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom toxikologi. Syftet är att utveckla ny kunskap och att bedöma säkerheten hos alla typer av kemikalier, till exempel hormonstörande ämnen, nanomaterial och läkemedel. Swetox startades med medel från Karolinska Institutet, FORMAS, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stockholms Läns Landsting.

Kontaktperson

HR-konsult

Margareta Bratt Carlström

Telefon: 08-524 879 78
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: margareta.bratt@ki.se

ArbetsmiljöPris