KID-medel

This page in English

KID-medel är ett ramanslag för delfinansiering (utfyllnad till lönemedel) av utbildning på forskarnivå vid KI. Syftet med KID är att använda KIs fakultetsmedel för en forskarutbildning i internationell toppklass och på detta sätt stödja lovande doktorandprojekt med långsiktig studiefinansiering.

KID-utlysning 2016

Ansökningsperioden är stängd.

Inga KID-medel kommer att utlysas under 2017

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att ställa in 2017 års KID-utlysning för att på så sätt hantera den ökade kostnadsbilden till följd av KI:s infrastruktursatsningar. 

Kontakt

Assia Viachka

Telefon: 08-524 863 34

E-post: kidfunding@ki.se