KI ELN - åtkomst och support

This page in English

Innan KI-ELN kan börja användas så måste du ha ansökt och fått ett KI-ELN konto.

Om du sitter utanför KIs nät måste du ansluta dig genom att logga in på VPN för att kunna arbeta med ELN eller ladda ner klienten. Mer om VPN.

Webbversion - kompatibel mjukvara

Webbversionen fungerar med nedanstående rekommenderade kombinationer av webbläsare, operativsystem och Microsoft Officepaket.

Komihåg att dubbelkolla med nedstående rekommenderade kombinationer innan du uppgraderar din dator.

Mac

 • Mac OS 10.10/10.11
 • Safari 9 eller högre (9.X)
  Safari 10.1, aktivera plugins med följande åtgärd:
  Rensa webläsarens history i Safari (Clear all browsing history of Safari)
  Logga in i ELN,
  ​Välja "trust/approved", godkänna meddelandet om att köra Notebook plugin.
 • Firefox 45-51 (52 fungerar inte med plugins)
 • Microsoft Excel och Word 2011/2016

PC

 • Windows 7, 8 och 10
 • Firefox (32bit) 38 eller högre
 • Internet Explorer 11 eller högre
 • Chrome (32bit) 49 eller högre (VIKTIGT: när du uppdaterar Chrome kommer du automatiskt att få 64bit om du bara klickar på uppdatera knappen, välja istället korrekt version innan du uppdaterar)
 • Microsoft Excel och Word 2010/2013/2016

Kemi-program

 • ChemDraw 14 och 15
 • BIOVIA draw (kontakta ELN-koordinatorn för att få tillgång till mjukvaran)

Nedladdningsbar klient

Som PC användare har du än så länge möjlighet att ladda ner en KI ELN klient på datorn. Detta görs genom att klicka på länken nedan. Om du sitter utanför KIs nät så måste du först logga in via VPN. Tyvärr kan klienten inte laddas ner på Mac.

Ladda ner KI ELN klient.

Appcenter

Om man inte kan eller vill installera den nedladdningsbara klienten på sin dator, så kan man få åtkomst till den via KIs appcenter. I användarmanualen beskrivs hur du gör för att logga in.

KI ELN support

Får du problem när du använder KI ELN, så ska du i första hand vända dig till din superuser.

Om superusern inte kan hjälpa dig och du har tekniska problem så ska ELN support kontaktas.

ELN support

elnsupport@ki.se

Behöver du hjälp med att använda systemet på bästa sätt så kan istället ELN koordinatorn kontaktas.

ELN koordinator

elnkoordinator@ki.se

08-524 867 62 (Nina Gennebäck)

KI ELN backup

KI ELN driftas på den centrala IT-avdelningen enligt KIs krav på IT-säkerhet och regelbundna backuper görs av KI ELN servern så ofta som en gång per timma.

KI ELN systemunderhåll

För att kunna utföra underhåll av servern och berörda komponenter, eller vid behov kunna uppdatera systemet, så kan det bli vissa störningar på torsdagar mellan 19.00-22.00. På grund av detta så är KI ELN inte alltid tillgängligt under den utsatta tiden. Vi ber om förståelse för detta då denna tid används för att undvika oförutsedda stopp vid andra tidpunkter och andra problem.

Vid större uppgraderingen kan andra tider behöva tas i anspråk, om så sker så går det alltid ut information till alla KI ELN användare i förväg.

Alla KI ELN användare informeras alltid inför större systemförändringar eller uppgraderingar.