Karolinska Institutets stiftelsemedel för reumatologiforskning

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Karolinska Institutets stiftelse för reumatologisk forskning, stiftelsen Alfhild Aquilins och Karl Bensens minne samt Gösta och Karin Wahmans minnesstiftelse.

Ändamål

Stiftelserna har som ändamål att stödja forskningen kring reumatologi vid Karolinska Institutet.

Behörighet

Behöriga att söka medel är yngre disputerade forskare vid Karolinska Institutet. Till yngre forskare räknas de som disputerat under de senaste 7 åren (från 2011 och framåt) inom ovanstående ämnesområde. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 100 000 och 300 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 oktober 2017.  Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se