Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Karolinska Institutets stiftelse för forskning rörande ögonsjukdomar, Emil & Laila Villaumes stiftelse, Eva Ridderstads stiftelse samt donationsmedel för forskning om grön starr.

Ändamål

Stiftelserna har som ändamål att stödja forskningen kring olika ögonsjukdomar.

Behörighet

Behöriga att söka medel är forskare anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 50 000 och 100 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 oktober 2017.  Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se