Karolinska Institutets stiftelse för virusforskning

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed resebidrag ur stiftelsen för virusforskning.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja virusforskningen vid Karolinska Institutet, framförallt den forskning som bedrivs av yngre obefordrade forskare. Bidrag ges i första hand till studieresor och kongressdeltagande under innevarande år, men kan även utgå som bidrag till utrustning och drift.

Behörighet

Behöriga att söka medel är anknutna doktorander och forskare vid Karolinska Institutet med högst tre år sedan disputation. Doktorander prioriteras.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 10 000 och 30 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 24 januari – 7 februari 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i april.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret ska en eller flera av följande bilagor bifogas:

  1. Abstract
  2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits
  3. Personlig inbjudan till kongress eller institution
  4. För doktorander ska handledarintyg som styrker syftet med resan samt den resandes roll bifogas. För den som passerat halvtidskontrollen ska intyget styrka även detta alternativt ska intyg ur Ladok bifogas.  

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se