Kansli för Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

Postadress

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
RE 289
171 77 Stockholm

Leverans/Besöksadress

Karolinska Institutet /Solna
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, plan 3
171 65 Solna

Mejl: kansli@stockholm.epn.se
Telefon: 08-524 870 00, 08-524 800 00 vx
Fax: 08-524 866 99

Öppettider

måndag - torsdag: 9.00 - 11.30, 12.30 - 15.30
fredag: 9.00 - 11.30, 12.30 - 13.00

Telefontid

måndag - torsdag: 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
fredag: 9.00 - 11.30, 12.30 - 13.00

Organisationsnummer: 20 22 00-1578
Bankgironummer för avgiften: 794-5496
Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE 7612 0000 0001 2810 1056 18

Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank

Danske Bank huvudkontor
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

Kontakt

Enhetschef

Helena Hallgren Lönn

Telefon: 08-524 861 57
Enhet: Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
E-post: Helena.Hallgren.Lonn@ki.se

Handläggare

Dejana Burazor

Telefon: 08-524 866 61
Enhet: Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
E-post: dejana.burazor@ki.se

Handläggare

Eja Fridsta

Telefon: 08-524 864 72
Enhet: Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
E-post: Eja.Fridsta@ki.se

Handläggare

Jenny Karte

Telefon: 08-524 878 74
Enhet: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: Jenny.Karte@ki.se

Doktorand

Kristin Mattsson

Enhet: Enheten för pediatrik
E-post: kristin.mattsson@ki.se

Registrator

Marcus Stjernström

Telefon: 08-524 866 63
Enhet: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: marcus.stjernstrom@ki.se

Länkar

AdministrationEtik