Annan

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 2: Organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor (Extra kurstillfälle!)

2017-11-0913:00 till 16:30 Gunnar Höglund, Berzelius väg 3, Solna (våningsplan 4, Berzeliuslaboratoriet)Campus SolnaLedarskapsutbildning (HR)

Syftet är öka kunskaperna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med såväl förebyggande som åtgärdande insatser.


Innehåll: Organisatorisk och social arbetsmiljö och stödjande processer och åtgärder som idag finns att tillgå vid Karolinska Institutet samt konflikter och strategier för konflikthantering och kränkande särbehandling.

Målgrupp: Obligatorisk! Alla som har/får en delegation att ansvara för arbetsmiljön och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutets anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetmiljöarbete" eller utbildningen "Grundläggande arbetmiljöutbildning".

Kursledare: Kristina Eriksson, HR-avdelningen i samarbete med Previa.

Språk: Detta kurstillfälle ges på engelska.

Anmälan

Anmäl dig här senast en vecka före kursstart

Contact person: Christina Westin-Bohman