Annan

Utbildning för nya utbildningsadministratörer inom grundnivå och avancerad nivå

2017-11-1708:30 till 11:00 4 F, Alfred Nobels allé 8Campus Flemingsberg

Syftet med utbildningen är att ge en bild över hur KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå är organiserad, hur utbildningarna styrs samt olika stödfunktioner till lärare och studenter.

Utbildningen vänder sig till nya utbildningsadministratörer och andra som är intresserade.

Program: 

Former av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Vilka olika utbildningsformer har vi på KI. Vad är kännetecknande för dem?

Vad ska KI utbilda för?

Uppdrag, regelverk som styr KI:s utbildningsutbud m.m.

Utbildningsorganisation

Hur är utbildningsorganisationen uppbyggd, vilka olika roller finns och var ligger ansvaret för olika frågor?

Studentens väg genom utbildningen

Från att söka en utbildning till examen - översiktlig genomgång av studentens väg genom utbildningen.

 

Anmälan. Anmälan är öppen till och med den 15 november.

 

Arrangör: Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Medverkande: Charlotta Cederberg, Elisabet Lindholm, Paula Karlsson
 

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Programkansliet
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se

Contact person: Charlotta CederbergImport to calendar
Studieadministration