Föreläsningar och seminarier

Pedgogiskt Forum

2017-11-1412:00 till 13:00 Stora AulanDanderyds sjukhus
Pedagogiskt Forum ht17
Danderyds sjukhus

Horace Engdahl

Den sista grisen

Tisdag 14 november kl. 12.00 – 13.00
Stora Aulan

Horace Engdahl

Horace Engdahl  har i egenskap av författare, litteraturforskare och kritiker satt tydlig prägel på svenskt kulturliv. År 1997 invaldes han i Svenska Akademien och blev dess ständige sekreterare under åren 1999-2009. Han har gett ut essäsamlingar som Beröringens ABC och Ärret efter drömmen och så kallade fragmentsamlingar som Meteorer och Cigaretten efteråt som har gjort kritikerna och läsarna hänförda. I fjol kom Horace Engdahl med en ny bok Den sista grisen som har blivit en bestseller. Den innehåller aforismer, längre funderingar och plötsliga infall som han redan tidigare gjort till sin genre. Boken innehåller också en lysande monolog Mannen på bryggan där en medelålders man funderar över sitt liv och sina erfarenheter, i synnerhet över att inte längre vara behövd.

 HÖSTENS HELA PROGRAM

Pedagogiskt Forum arrangeras av
Centrum för Klinisk Utbildning vid Karolinska Institutet (CKU-KI)
Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor
Ledare för Pedagogiskt Forum: Astrid Seeberger (astrid.seeberger@ki.se)
För mer information om CKUs verksamhet och aktiviteter: www.cku-sthlm.se
Contact person: Astrid Seeberger
Alumn