Annan

Introduktionsdag för nyanställda vid KI

2017-09-0409:00 to 16:00 Petrénsalen, Nobels väg 12 BCampus Solna

Hjärtligt välkommen till en heldag och innehåller presentation av Karolinska Institutet, institutionsarbete, utbildning och forskning samt KI som attraktiv och hälsosam arbetsplats.

 • 09.00-09.30 Inledning – välkomna till Karolinska Institutet!
  Ole Petter Ottersen, rektor
 • 09.30-9.50 Karolinska Institutets universitetsadministration
  Per Bengtsson, universitetsdirektör
 • 9.50-10.20 Paus (de fackliga organisationerna finns på plats samt information om internationellt utbyte i Europa inom Erasmus+programmet)
 • 10.20-11.20 Presentation av verksamhetsstyrelserna
  Anders Gustafsson, dekanus och ordförandeför Styrelsen för forskning
  Annika Östman Wernerson, dekanus och ordförande för Styrelsen för utbildning
  Marianne Schultzberg, dekanus och ordförande för Styrelsen för forskarutbildning
 • 11.20-11.50 KIs historia – ”Från läkarskola till medicinskt universitet”
  Daniel Normark, Enheten för historia och kulturarv, Hagströmer biblioteket
 • 12.00-13.00 Gemensam lunch, Restaurang Königs
 • 13.00-13.15 KI som attraktiv arbetsgivare
  Mats Engelbrektson, HR-direktör
 • 13.15-13.30 Huvudskyddsombuden informerar
  Anna-Lee Cöster Jansén och Bo Nilsson, huvudskyddsombud KI
 • 13.30-14.00 Universitetsbibliotekets roll och uppgift
  Carina Ahlberg, bitr. avdelningschef Kundtjänst & kommunikation
 • 14.00-14.15 Paus
 • 14.15-14.45 Institutionsarbete – så här arbetar vi
  Klas Blomgren, vice prefekt och Sandra Brogårde, administrativ chef, Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH)
 • 14.45-15.30 Forskarens komplexa vardag
  Kristiina Tammimies, forskare Enheten för Pediatrisk Neuropsykiatri(KIND)/Institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • 15.30-16.00 Friskvård på KI – Lärande, Lustfyllt, Lönsamt
  Patrik Emanuelsson, friskvårdsansvarig

Vi vill ha din anmälan senast den 21 augusti.

Contact person: Christina Westin-BohmanImport to calendar

Links