Annan

Grundutbildning i upphandling steg 1

This page in English
2017-09-2813:00 till 16:00 Konferensrum 507, Aula Medica, Nobels väg 6Campus Solna

 I steg 1 går vi igenom:

  • Introduktion till offentlig upphandling
  • Direktupphandling 1
  • Upphandlingsprocessen
  • Ramavtal 1
  • Miljö och hållbarhet 1
  • E-handelssystemet
  • Diarieföring/arkivering

Här får du lära dig vad upphandling är i ett större sammanhang, grunderna i upphandlingsregelverket, hur inköpsprocessen på KI ser ut och varför Miljö- och hållbarhetskrav  ska ställas vid upphandling på KI.

Vänligen anmäl dig genom att mejla Nils Emlund på nils.emlund@ki.se.

Contact person: Nils Emlund
Intern fortbildning och kompetensutveckling