Juridiska enheten

Juridiska enheten bistår med kvalificerad rådgivning och stöd till KIs verksamheter gällande frågor om avtal, personuppgifter, studenträtt, utlämnande av allmänna handlingar. Vid enheten bereds konsistoriets arbete, samarbete mellan KI och SLL, rektors beredningsmöten, remisser, disciplinärenden och oredlighet i forskning m.m.

Medarbetare

Helén Törnqvist, chefsjurist och avdelningschef
Claes-Olov Fälth, samordnare, Konsistoriet och rektors beslutsmöten
Kirsten Glansberg, jurist, avtalsfrågor och förvaltningsrättsliga frågor
Mats Gustavsson, jurist/personuppgiftsombud, utlämnandefrågor
Johan Malmsten, jurist, avtalsfrågor
Daniel Persson, jurist, avtalsfrågor
Björn Rudolfsson, jurist, avtalsfrågor

Helena Scarabin, jurist, förvaltningsrättsliga frågor

Itziar De La Torre Abaurrea, jurist, avtalsfrågor

Kontakt

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon: 08-524 862 40
Enhet: Juridiska avdelningen
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: helen.tornqvist@ki.se

Samordnare

Claes-Olov Fälth

Telefon: 08-524 865 73
Enhet: Juridiska avdelningen
E-post: Claes-Olov.Falth@ki.se

Jurist

Kirsten Glansberg

Telefon: 08-524 864 60
Enhet: Juridiska avdelningen
E-post: kirsten.glansberg@ki.se

Jurist

Mats Gustavsson

Telefon: 08-524 864 73
Enhet: Juridiska enheten
E-post: mats.gustavsson@ki.se

Jurist

Johan Malmsten

Telefon: 08-524 865 78
Enhet: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: johan.malmsten@ki.se

Jurist

Daniel Persson

Telefon: 073-712 16 59
Enhet: Juridiska enheten
E-post: daniel.persson@ki.se

Jurist

Björn Rudolfsson

Telefon: 08-524 861 24
Enhet: Juridiska enheten
E-post: bjorn.rudolfsson@ki.se

Jurist

Helena Scarabin

Enhet: Juridiska enheten
E-post: helena.scarabin@ki.se

Jurist

Itziar De La Torre Abaurrea

Telefon: 08-524 865 00
Enhet: Juridiska enheten
E-post: Itziar.Delatorre@ki.se

Länkar