Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen består av Juridiska enheten, Enheten för registratur och arkiv samt kansliet för Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Arbetsuppgifter

  • Kvalificerad rådgivning och stöd till universitetets verksamheter vad gäller tillämpning av de lagar, regler och övriga rättsprinciper som KI som förvaltningsmyndighet, universitet, arbetsgivare och avtalspart har att tillämpa.
  • Beredning av konsistoriets arbete, rektorsbeslut, direktiv, remissyttranden och utredningar.
  • Central stödfunktion för konsistoriet, samordning av rektors beslutsmöten och handläggning av vissa studenträttsliga frågor.
  • Arkiv- och registratursfunktionens uppdrag är att säkerställa KI:s juridiska och verksamhetsmässiga krav på funktionell och effektiv dokument- och arkivhantering samt vara ett kvalificerat stöd till såväl universitetsförvaltningen som institutioner.
  • KI är värdmyndighet för den regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm. Information om hur du söker etiktillstånd hittar du på EPN:s webbplats.

Avdelningschef

Helén Törnqvist

Telefon: 08-524 862 40
Enhet: Juridiska avdelningen
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: helen.tornqvist@ki.se
 

Länkar

AdministrationUniversitetsförvaltning