IT Service Syd

This page in English

IT Service Syd är del av projektet Samordnad IT-drift. Projektet syftar till att erbjuda en gemensam IT-infrastruktur för sex institutioner i Huddinge.

Den gemensamma IT-infrastrukturen avser

 • Serverdrift
 • Gemensamt KI-nätverk
 • Lagring (gruppvis och för eget bruk)
 • Utskrift, Scanning och Fax
 • Katalogisering av samtlig utrustning som är ansluten till nätet

Projektet kommer även att säkerställa IT-delen av Framtidens lab och forskningshuset NEO. Det nya sättet att leverera IT och ett ökat samarbete över institutionsgränserna ställer också nya krav på hur IT-supporten är organiserad. Som ett led i projektet kommer därför en ny supportorganisation för Huddinge att introduceras. Allt i syfte att behålla, eller där så krävs, öka servicenivåerna.

Ambitionen är att leverera projektet med så lite och så få störningsmoment som möjligt. Det mest påtagliga för den enskilde användaren blir att behöva hålla sin dator tillgänglig för en inventering.

Berörda institutioner

De sex institutioner som ingår i IT Service Syd är:

 • Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut)
 • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
 • Institutionen för odontologi (DentMed)
 • Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed)
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec)
 • Institutionen för medicin Huddinge (MedH)

Tidsplan och kontakt

Projektet sträcker sig fram till 2018 och är nu inne i en genomförandefas. För mer information, kontakta Jan Värmon, projektledare på ITA eller Maria You, projektledare för KI Syd.

Länkar