ìShizu Matsumuraîs donation

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag för forskning inom pediatrik, ur ìShizu Matsumuraîs donation.

Ändamål

Donationen är avsedd att användas för forskning inom pediatrik.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet och som disputerat under de senaste 7 åren inom ovanstående ämnesområde. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 60 000 och 85 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 28 februari – 14 mars 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i maj.