Interna nyhetsbrev på KI

Flera enheter inom KI ger regelbundet ut nyhetsbrev med information riktad mot olika målgrupper.

HR-nytt

Utgivare: HR-avdelningen
Målgrupp: HR-personal och andra medarbetare vid KI
Till HR-nytt

Utbildningsnytt

Utgivare: Styrelsen för utbildning
Målgrupp: Alla som är verksamma inom KI:s utbildningsverksamhet
Till Utbildningsnytt

Forskarutbildningsnytt

Utgivare: Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR)
Målgrupp: Personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning
Till Forskarutbildningsnytt

Forskningsnytt

Utgivare: Kommunikationsavdelningen
Målgrupp: Alla forskningsaktiva inom KI
Till Forskningsnytt

GO News

Utgivare: Grants Office
Målgrupp: Forskare vid KI
Prenumerera på nyhetsbrevet gemon att mejla grantsoffice@ki.se.

Nyhetsbrevet Career News

Utgivare: Karriärservice
Målgrupp: Doktorander och forskare
Till Nyhetsbrevet Career News

Visiting Researchers Services News (eng)

Utgivare: Visiting Researchers Services, Personalavdelningen
Målgrupp: Internationella forskare och doktorander
Till VRS news

Nyhetsbrev för forskarutbildningskurser

Utgivare: Kurs- och programkommittén
Målgrupp: Kursgivare på forskarnivå
Till nyhetsbrevet

Internationalisation Update (eng)

Utgivare: Internationella Kansliet
Målgrupp: Alla som arbetar med internationella frågor inom utbildning på grund och avancerad nivå på KI.
Till Internationalisation Update