Institutionernas inköpssamordnare

This page in English

C 1 (MTC), C2 (MBB), C3 (FyFa), C 4 (Neuro), C 5 (CMB)

C 1, MTC

Karolinska Institutet
Institutionen för Mikrobiologi, Tumörbiologi & Cellbiologi (MTC)
171 77 Stockholm

Drifttekniker

Magnus Bjurström

Telefon: 08-524 869 88
Enhet: Service
E-post: magnus.bjurstrom@ki.se

Laboratorieassistent

Carina Bengtsson

Telefon: 08-524 862 89
Enhet: Administration
E-post: Carina.Bengtsson@ki.se

C 2, MBB

Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB)
171 77 Stockholm

Intendent

Torbjörn Haglöf

Telefon: 08-524 874 13
Enhet: Administration och service
E-post: Torbjorn.Haglof@ki.se

C 3, FyFa

Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi (Fyfa)
171 77 Stockholm

Ekonomihandläggare

Sanam Pazaj Dahlqvist

Telefon: 073-712 15 62
Enhet: Ekonomi_administration
E-post: sanam.dahlqvist@ki.se

C 4, Neuro

Karolinska Institutet
Institutionen för neurovetenskap (Neuro)
171 77 Stockholm

Intendent

Boje Persson

Telefon: 08-524 877 17
Enhet: Service/Infrastruktur
E-post: boje.persson@ki.se

Laboratoriesamordnare

Eva Palmer

Telefon: 08-524 870 75
Enhet: Service/Infrastruktur
E-post: eva.palmer@ki.se

C 5, CMB

Karolinska Institutet
Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)
171 77 Stockholm

Intendent

Irene Remmel

Telefon: 08-524 877 18
Enhet: Service
E-post: Irene.Remmel@ki.se

C6 (IMM), C7 (LIME), C8 (MEB), CA (INCF), CB (KIB)

C 6, IMM

Karolinska Institutet
Institutet för miljömedicin (IMM)
171 77 Stockholm

Ekonomiadministratör

Mona Bittar

Telefon: 08-524 874 71
Enhet: Administration
E-post: Mona.Bittar@ki.se

C 7, LIME

Karolinska Institutet
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)
171 77 Stockholm

inkop@lime.ki.se

Projektledare

Ronny Sejersen

Telefon: 08-524 864 93
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: Ronny.Sejersen@ki.se

Redovisningsansvarig

Tetiana Viekhova

Telefon: 08-524 837 85
Enhet: LIME Ekonomi
E-post: tetiana.viekhova@ki.se

C 8, MEB

Karolinska Institutet
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
171 77 Stockholm

inkop@meb.ki.se

Ekonomiadministratör

Marika Borgeke

Telefon: 08-524 824 73
E-post: marika.borgeke@ki.se

CB, KIB

Karolinska Institutet
Universitetsbibliotek (KIB)
 171 77 Stockholm

Intendent

Magnus Björsfält

Telefon: 08-524 841 14
Enhet: Administration och Ledning
E-post: Magnus.Bjorsfalt@ki.se

CC (KM), CD (Swetox), K1 (MMK), K2 (MedS), K6 (KBH)

CC, KM

Karolinska Institutet
Komparativ medicin
171 77 Stockholm

Ekonomihandläggare

Sanam Pazaj Dahlqvist

Telefon: 073-712 15 62
Enhet: Ekonomi_administration
E-post: sanam.dahlqvist@ki.se

CD, Swetox

Karolinska Institutet
Swetox
Södertälje

Ekonomicontroller

Maj-Len Holm

Telefon: 08-524 865 30
Enhet: Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV), CD Swetox
E-post: Maj-Len.Holm@swetox.se

K 1, MMK

Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)
Karolinska Universitetssjukhuset,
171 76 Stockholm

Laboratorieassistent

Marie Haegerstrand-Björkman

Telefon: 08-517 761 63
Enhet: Klinisk kemi och koagulation
E-post: Marie.Haegerstrand-Bjorkman@ki.se

K 2, MedS

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna (MedS) N3:02 
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Biomedicinsk analytiker

Benita Engvall

Telefon: 51770667
Enhet: Forskargrupp J Grunewald
E-post: Benita.Engvall@ki.se

K 6, KBH

Karolinska Institutet
Inst. för kvinnors och barns hälsa (KBH) Institutionskansliet, Elevhemmet H2:00
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Ekonomihandläggare

Jennifer Turner

Telefon: 08-517 724 61
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: jennifer.turner@ki.se

K7 (OnkPat), K9 (CNS), K9 (PHS), H1 (NVS)

K 7, OnkPat

Karolinska Institutet
Inst. för onkologi-patologi (OnkPat) Z1:00, Karolinska Sjukhuset
171 76 Stockholm

Forskningsingenjör 1:e

Sören Linden

Telefon: 08-517 733 43
Enhet: Core facilities
E-post: Soren.Linden@ki.se

Back-up:

Administrativ chef

Maria von Witting

Telefon: 08-517 758 78
Enhet: Administration
E-post: maria.von.witting@ki.se

Administratör

Linda Kjellson

Telefon: 08-517 740 06
Enhet: Administration
E-post: Linda.Kjellson@ki.se

K 8, CNS

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Ekonomihandläggare

Ann-Sofie Haglund

Telefon: 08-524 830 46
Enhet: Ekonomienheten
E-post: ann-sofie.haglund@ki.se

K 9, PHS

Karolinska Institutet
Inst. för folkhälsovetenskap (PHS) Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Ekonomihandläggare

Lena Medan

Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: lena.medan@ki.se

H 1, NVS

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Alfred Nobels allé 23, 141 83  Huddinge

inkop@nvs.ki.se

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

Administratör

Maria Yohuang

Telefon: 08-690 68 82
Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: Maria.Yohuang@ki.se

H2 (BioNut), H5 (LABMED), H7 (MedH), H9 (CLINTEC), OF (DENTMED)

H 2, BioNut

Karolinska Institutet
Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) Novum
141 57 Huddinge

inkop@bionut.ki.se

Laboratorieansvarig

Maryam Saghafian

Telefon: 073-917 60 43
Enhet: Kasper
E-post: maryam.saghafian@ki.se

Inköpshandläggare

Linda Strand

Telefon: 08-524 812 23
Enhet: Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
E-post: Linda.Strand@ki.se

H 5, LABMED

Karolinska Institutet
Inst. för laboratoriemedicin (LABMED) 8100, Karolinska Universitetssjukhuset
141 83 Huddinge

Ekonomihandläggare

Sara Ceven

Telefon: 08-524 837 22
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: sara.ceven@ki.se

H 7, MedH

Karolinska Institutet
Inst. för medicin, Huddinge (MedH) M54, Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge

Administrativ chef

Klas Karlsson

Telefon: 08-524 833 02
Enhet: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Klas.Karlsson@ki.se

Ekonomichef

Therese Lind

Telefon: 852483764
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

Enheten för IMC

inkop-ICMC@medH.ki.se

Inköpshandläggare

Tove Berg

Telefon: 08-524 825 18
Enhet: Integrated Cardio Metabolic Centre
E-post: Tove.Berg@ki.se

Forskningsassistent

Bora Baskaner

Enhet: Integrated Cardio Metabolic Centre
E-post: bora.baskaner@ki.se

H 9, CLINTEC

Karolinska Institutet
Institutionen. för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) Njurmedicin, K56, Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Huddinge

Anställd

Shamima Shah

Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Shamima.Shah@ki.se

Ekonomiadministratör

Annsofie Sätnan

Enhet: Administration
E-post: annsofie.satnan@ki.se

OF, DENTMED

Karolinska Institutet
Institutionen för odontologi (DENTMED) Karolinska Universitetssjukhuset
141 04 Huddinge

Inköpshandläggare

Britt-Marie Meldert

Telefon: 08-524 882 21
Enhet: Administrativa avdelningen
E-post: Britt-Marie.Meldert@ki.se

S1 (KI SÖS), D1 (KIDS), UF, UI

S 1, KI SÖS

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset (KI SÖS)
118 83 Stockholm

inkop@kisos.ki.se

Administratör

Britta Barkeling

Telefon: 08-616 29 14
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Britta.Barkeling@ki.se

D 1, KIDS

Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper (KIDS) Danderyds Sjukhus
182 88 Stockholm

Utbildningsadministratör

Sara Örndahl

E-post: sara.orndahl@ki.se

Administratör

Linda Hedlund

Telefon: 08-123 564 97
E-post: linda.hedlund@ki.se

UF

Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen (UF)
171 77 Stockholm

Administrativ chef

Tomas Högberg

Telefon: 08-524 867 50
Enhet: Universitetsförvaltningens administrativa enhet
E-post: tomas.hogberg@ki.se

Intendent

Cicki Blomquist

Telefon: 08-524 864 23
Enhet: Universitetsförvaltningens administrativa enhet
E-post: Cicki.Blomquist@ki.se

IT avdelning

Samordnare

Helena Törnquist

Telefon: 08-524 839 75
Enhet: Tjänster och Förvaltning
E-post: Helena.Tornquist@ki.se

Fastighet

Avdelningsadministratör

Christina Löfgren

Telefon: 08-524 865 50
Enhet: Service
E-post: Christina.A.Lofgren@ki.se

Projektadministratör

Annika Jansson

Telefon: 08-524 864 67
Enhet: Lokalförsörjning
E-post: annika.jansson@ki.se

UI

Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen (UF)
171 77 Stockholm

ekonomi-ui@uf.ki.se

Ekonomihandläggare

Birgit Ohlsson

Enhet: Ekonomi
E-post: birgit.ohlsson@ki.se

Projektadministratör

Annika Jansson

Telefon: 08-524 864 67
Enhet: Lokalförsörjning
E-post: annika.jansson@ki.se