Innovationsfinansiering

This page in English

På denna sida har vi samlat ett urval av olika möjliga finansieringskällor för tidiga innovationsprojekt. Finansieringskällorna utgörs av både program från svenska och utländska finansiärer men här kan du även hitta tävlingar och andra typer av mjuk finansiering.

 Finansiering av innovationsprojekt (broschyr i pdf)

En del av de finansieringskällor som vi valt ut nedan vänder sig direkt till enskilda personer (t.ex. forskare eller studenter) medan andra vänder sig till mindre företag eller konstellationer av flera aktörer. En del finansieringskällor saknar specifika deadlines för ansökan och hanteras löpande - medan andra är tidsbegränsade. I kalendern längst ner på sidan har vi gjort ett urval av aktuella utlysningar för finansiering av innovationsprojekt.

Utöver de program och källor som återfinns på denna sida finns naturligtvis möjligheten till traditionella lån och investeringar i ägarkapital, så kallad Private Equity (riskkapital). Om du vill ha hjälp eller har frågor kring finansiering eller innovationsansökningar - kontakta Innovationsstöd.

Kontinuerligt öppna utlysningar (utan deadline)

Verifiering för Tillväxt (VFT-1)

Verifiering för tillväxt (VFT-1) är ett VINNOVA-program där högskolorna själva har givits möjligheten att administrera handläggning. Via programmet kan forskare (men även studenter) knutna till respektive högskola få möjligheten att via affärmässig exepertis kommersiellt verifiera forskningsresultat och idéer. Syftet med programmet ä att minska den tekniska eller kommersiella risken vid realiseringen av en affärsidé. Projekt kan beviljas bidrag med upp till 300 000 SEK. Stödet hanteras på KI av KI Innovations AB.

ALMI förstudiemedel

ALMIs förstudiemedel är tänkt att vara en del i det tidiga utvecklingsarbetet och kan användas för teknisk eller kommersiell utvärdering, prototypframtagning, experthjälp inom teknik, juridik m.m. Stödet hanteras i samarbete med ALMIs regionala samarbetspartners, på KI av KI Innovations AB.

ALMI Innovationscheckar

VINNOVA har gett Almi i uppdrag att distribuera Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små och medelstora företag. Företaget ska ha minst 3 anställda och ha funnits i minst ett år. Checkharna kan användas till köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör.Stödet söks hos ALMI Stockholm Sörmland.

Innovationstävlingar

Karolinska Institutet medverkar i olika former av Idé- och Innovationstävlingar där det, utöver äran, finns goda möjligheter att vinna prispengar. Sedan mer än 15 år tillbaka är t.ex. KI en av arrangörerna av affärsidétävlingen Venture Cup - en av världens största affärsidétävlingar. För mer information om Venture Cup och hur man tävlar se våra separata sidor om Venture Cup.

EntreprenörskapInnovation