Höstens utlysningar

This page in English

Karolinska Institutet disponerar medel ur ett stort antal stiftelser och fonder. Ur dessa utdelas forsknings- och resebidrag, liksom priser och andra utmärkelser. 

Observera att alla utlysningar stänger kl 14.00 på sista ansökningsdagen.

Augusti

KI resebidrag (period 3)
Reseperiod: dagen för utresa måste ligga inom perioden 1 oktober 2017 och 31 mars 2018
Ansökningsperiod: 8 – 22 augusti

Axel Hirsch resebidrag för kirurger (period 3)
Reseperiod: dagen för utresa måste ligga inom perioden 1 oktober 2017 och 31 mars 2018
Ansökningsperiod: 8 – 22 augusti

September

Hirsch Fellowship för kirurger
Resebidrag
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

Karolinska Institutets resebidrag för doktorander
Resebidrag
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

Maj och Lennart Lindgrens stiftelse
Manuell ansökan
Medicinhistorisk forskning
Sista ansökningsdag: 19 september

Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse
Sömnlöshet
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

Ulla och Gustaf af Ugglas stiftelse
Ledsjukdomar
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

David och Astrid Hageléns stiftelse
Ansökningsperiod: 5 – 19 september

Gunnar Arnbrinks stiftelse
Sista ansökningsdag: 3 september

Oktober

KI resebidrag (period 4)
Reseperiod: dagen för utresa måste ligga inom perioden 1 januari och 30 juni 2018
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Axel Hirsch resebidrag för kirurger (period 4)
Reseperiod: dagen för utresa måste ligga inom perioden 1 januari och 30 juni 2018
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för ögonforskning
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Karolinska Institutets stiftelsemedel för reumatologiforskning
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Carl Lennhoffs donationsstiftelse
Spiroketforskning (Borrelia)
Ansökningsperiod: 3 – 17 oktober

Olof Norlanders Minnesstiftelse
Resestipendium
Sista ansökningsdag: 15 oktober

Kontakt

KI Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se