Handläggare för lärarrekrytering

This page in English

Vänligen kontakta någon av våra handläggare:

Kontaktperson för institutionerna: 
MedS, Swetox (endast avseende lärarrekrytering) 
Karin Kylberg, Samordnare, Funktionsansvarig, lärarrekrytering och docenturansökningar

Kontaktperson för institutionerna:
Neuro, MMK, FyFa, BioNut, KI SÖS, KI DS
Isabella Grasso Nysäter

Kontaktperson för institutionerna:
MedH, CMB, KBH, CLINTEC, MTC, LabMed
Lena Lundin

Kontaktperson för institutionerna:
CNS, Dentmed, NVS
Eric Olm

Kontaktperson för institutionerna:
PHS, LIME, MBB, OnkPat, MEB, IMM
Anette Pinjemo

Enhetschef och biträdande avdelningschef: Peter Gustafsson