Handläggare för lärarrekrytering

This page in English

Vänligen kontakta någon av våra handläggare:

Kontaktperson för institutionerna: 
MedS, Swetox (endast avseende lärarrekrytering) 
Karin Kylberg, Samordnare, Funktionsansvarig, lärarrekrytering och docenturansökningar

Kontaktperson för institutionerna:
Neuro, MMK, FyFa, BioNut, KI SÖS, KI DS
Diana Matsson (Isabella Grasso Nysäter, tjl)

Kontaktperson för institutionerna:
MedH, CMB, CLINTEC, MTC, LabMed
Lena Lundin

Kontaktperson för institutionerna:
CNS, Dentmed, NVS
Eric Olm

Kontaktperson för institutionerna:
PHS, LIME, OnkPat, MEB, IMM
Anette Pinjemo

Kontaktperson för institutionerna:
MBB och KBH
Annika Salomonsson

Enhetschef och biträdande avdelningschef: Peter Gustafsson