Gravida och ammande arbetstagare

This page in English

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverkets föreskrift Gravida och ammande arbetstagare (se länk Lagar och föreskrifter - arbetsmiljö och hälsa i slutet på sidan) reglerar vilket arbete som får utföras av gravida och ammande arbetstagare. Syftet med denna föreskrift är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i arbetet som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Se även Arbetsmiljöverkets temasida samt de två faktabladen under dokument.  

Vanliga frågor vid graviditet rör risk för fosterskador vid exponering för kemiska eller biologiska ämnen, strålning, lyft, stress och nattarbete. Förfrågningarna handläggs av läkare och/eller yrkeshygieniker eller vid ergonomiska frågeställningar av läkare och ergonom. Förfrågningarna bedöms alltid individuellt. Det är viktigt att den gravida vid misstanke om skadlig inverkan får en snabb bedömning för att förebygga komplikationer under graviditeten. Företagshälsovården kan oftast bistå vid riskbedömningar. 

Kontaktperson för Laboratoriesäkerhet:

Säkerhetssamordnare

Ingela Djupedal

Telefon: 08-524 872 30
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: Ingela.Djupedal@ki.se

Länkar