Framtidens lab ANA 8

This page in English

Framtidens lab ANA 8 skapar en ledande forskningsmiljö där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och vi samverkar för att förbättra människors hälsa.

* Denna sida är under uppbyggnad och planeras att lanseras i november 2017*