Framtidens lab ANA 8

Framtidens Lab ANA 8 skapar en ledande translationell integrerad forskningsmiljö utrustad för spetsforskning, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler.

* Denna sida är under uppbyggnad och planeras att lanseras i augusti 2017*