Forskningsnytt – nyhetsbrev

This page in English

Forskningsnytt informerar om beslut och pågående diskussioner i Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet. Även ärenden i Styrelsen för forskarutbildning, Forskningsrådet KI/SLL och andra källor som kan vara av intresse för KI:s forskare i deras arbete bevakas i viss mån.

Nyhetsbrevet riktar sig till alla som verkar inom forskningen vid KI. Det produceras och distribueras av Kommunikationsavdelningen och kommer ut cirka 1 gång per månad under terminstid.

Prenumeration och kontakt

Vill du prenumerera på Forskningsnytt eller har synpunkter och frågor, mejla: forskningsnytt@ki.se

Arkiv 2017

Forskningsnytt juni 2017

Några rubriker:

 • Jämställdhet och lika villkor på agendan
 • Plan för uppföljning av strategiska forskningsområden
 • Beslut fattat om elektronisk forskningsdokumentation

Forskningsnytt maj 2017

Några rubriker:

 • Förslag att göra elektronisk loggbok obliogatorisk i KI:s forskning
 • Ole Petter Ottersen ny rektor och Anna Falk coordinator för core-faciliteter
 • Grönt ljus krävs för rekrytering av doktorander

Forskningsnytt april 2017

Några rubriker:

 • Gemensam styrelseinternat
 • Ingen förlängning av stöd till strategiska rekryteringar
 • Prioriterade risker 2017
 • Två nya prefekter

Forskningsnytt februari 2017

Några rubriker:

 • Arbetsgrupp för översyn av fördelningsmodeller
 • Nytt infrastrukturråd inrättat
 • Ole Petter Ottersen föreslås bli ny rektor
 • Utlysningen för Karriärtrappan öppen

Arkiv 2016

Forskningsnytt december 2016

Några rubriker:

 • Vicedekan för infrastruktur utsedd
 • Dekanen kommenterar forskningspropositionen
 • Nominera till nya etikrådet
 • KI skriver samarbetsavtal med MSD

 

Forskningsnytt november 2016

Några rubriker:

 • Budgeten för 2017 beslutad
 • Disussion om nya kvalitetsindikatorer för forskning
 • De erbjuds anställningar inom karriärstrappan
 • StratRegen utlyser medel för forskning och infrastruktur
   

 

Forskningsnytt oktober 2016

Några rubriker:

 • Arbetet med nästa års budget för Styrelsen för forskning
 • Allt fler seniora professorer
 • Nominera hedersdoktorer för 2017
 • De har chans att bli Wallenberg Clinical Scholars

 

Forskningsnytt september 2016

Några rubriker:

 • Uppföljning av aktivitetsstöd för anställning av kvinna som professor eller gästprofessor
 • Kort om rekryteringsutskottets verksamhetsplan 2016
 • Christian Rück först i i höstens KI Discovers
 • Rektor tar fram åtgärdsplan med anledning av Heckscher-rapporten

 

Forskningsnytt juni 2016

Några rubriker:

 • Anders Gustafsson utsedd till forskningsdekan
 • Remissvar på forskarkarriärutredningen
 • Utlysning ordförande för KI:s Biosäkerhetskommitté
 • Uppdatera din profilsida på ki.se i sommar

 

Forskningsnytt maj 2016

Några rubriker:

 • Information om hearingar med kandiadater till posten som dekanus för forskning
 • Utredning tillsatt om behovet av strålkällor i forskningen
 • Kurs i ledarskap för forskargruppsledare
 • Nya prefekter på MTC, MBB och MMK

 

Forskningsnytt april 2016

Några rubriker:

 • Anders Gustafsson vikarierande forskningsdekan
 • Föreslå kandidater till dekanvalet
 • Forskarkarriärutredningen går ut på remiss
 • Annonsera efter försökspersoner på ki.se

 

Forskningsnytt mars 2016

Några rubriker:

 • Hans-Gustaf Ljunggrens sista styrelsemöte som dekanus
 • Drygt 11 miljoner till nationell infrastruktur
 • Verksamhetsberättelse – det gjorde FS förra året

 

Forskningsnytt februari 2016

Några rubriker:

 • Information om ärendet med kritiserad forskare samlat på webben
 • Årets utlysning inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare
 • VR:s anslag för forskningsinfrastruktur – sämre utfall för KI än förväntat

Arkiv 2015

Forskningsnytt EXTRA december 2015

 • Nya adressrekommendationer för KI/SLL-publikationer

 

Forskningsnytt december 2015

Några rubriker:

 • Nytt ALF-avtal
 • Inför forskningspropositionen 2016
 • KI Prisma

 

Forskningsnytt november 2015

Några rubriker:

 • Nominera hederdoktorer 2016
 • Definition av forskningsaknuten utbildning
 • KID-medel 2016 och 2017

 

Forskningsnytt september 2015

Några rubriker:

 • Behovsinventering av infrastruktur
 • Core faciliteter

 

Forskningsnytt maj 2015

Några rubriker:

 • Högt betyg för KI:s SFO:er
 • KI:s forskningsnätverk - processen framåt

 

Forskningsnytt februari 2015

Några rubriker:

 • Akademiskt ledarskap på forskargruppnivå
 • Senior professor

Arkiv 2014

Forskningsnytt december 2014

Några rubriker:

 • Ny utlysning för core-faciliteter
 • Ingen ny utlysning för temacentrum
 • Centrum för klinisk cellterapi

 

Forskningsnytt november 2014

Några rubriker:

 • Budgetarbetet inom styrelsen för forskning
 • Prisma ansökningssystem
 • Nya rutiner för KI Stiftelser & Fonder

 

Forskningsnytt september 2014

Några rubriker:

 • Strategi 2018
 • Nytt nationellt ALF-avtal
 • Kvalitet i forskning
 • Vicerektor för innovation

 

Forskningsnytt juni 2014

Några rubriker:

 • Dekaner utsedda
 • Nya villkor för post doc-stipendiater
 • Nya regler för uppehållstillstånd för doktorander
 • Ny nationell forskarskola

 

Forskningsnytt april 2014

Några rubriker:

 • Nya regler för docentur
 • Plagiatgranskning
 • Rapport från Rekryteringautskottet

 

Forskningsnytt februari 2014

Några rubriker:

 • ORCID forskaridentitet
 • Centrum för innovativ medicin
 • Rapport om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning

 

Forskningsnytt januari 2014

Några rubriker:

 • Karriärtrappa för yngre forskare
 • Satsning på KI:s forskningsnätverk
 • Stöd vid rekrytering av kvinnlig professor
 • Alla utbildningsplatser på forskarnivå ska utlysas

Arkiv 2013

Forskningsnytt november 2013

Några rubriker:

 • Sammanslagen KI-grupp vid SciLifeLab
 • Nya regler för doktoranders utbildningsbidrag
 • Uppstart för SweToc RC

 

Forskningsnytt oktober 2013 

Några rubriker:

 • Centrala strategiska satsningar
 • Forskningsankytning av utbildning
 • KI:s forsningsnätverk
 • Juridisk koordination av medicinsk cellterapi
 • Utvärdering av SFO:erna

 

Forskningsnytt september 2013

Några rubriker:

 • KI:s organisation inom SciLifeLab
 • Ny ledning för forskningscentrum i Huddinge
 • InnoLIFE – stor ansökan
 • En 4:e regel för medförfattarskap