Forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (PUF-V)

This page in English

Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) arrangerar ett bredd utbud av lärandeaktiviteter för doktorander inom vårdvetenskap, och dessutom erbjuder samlingsplatser för utbyte av erfarenheter. Forskningsområdet vårdvetenskap definieras utifrån det breda perspektivet och inkluderar studier av komplexa vårdprocesser, vars metodik återfinns inom såväl natur-, human-, och samhällsvetenskaplig som teknologiska vetenskaper.

Kalender för KI:s forskarutbildningsprogram

Datum Event
21 Aug 2017 - 08:00 Nordisk forskarutbildningskonferens “Health Sciences Across Borders” på KI
04 Sep 2017 - 16:00 Communicating Science – KI DevReg Salon Event
11 Sep 2017 - 09:30 Seminarieserie: Strukturera och skriva din kappa
28 Sep 2017 - 13:00 Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
03 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser
05 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
11 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
12 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)
19 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Upptäcka och hantera molekylär information
24 Okt 2017 - 09:00 Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
26 Okt 2017 - 13:00 Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
08 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
10 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser
14 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
20 Nov 2017 - 09:00 Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
22 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
24 Nov 2017 - 13:00 Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
28 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Pubmed – avancerade funktioner, MeSH och alternativa gränssnitt
05 Dec 2017 - 13:00 Workshop: Publicera med genomslag – välj tidskrift för publicering
06 Dec 2017 - 13:00 Workshop: Upptäck Embase – en extensiv biomedicinsk databas med fokus på farmakologi och toxikologi