Forskarutbildningsprogram

This page in English

Karolinska Institutets (KI:s) forskarutbildningsprogram är tematiska och återspeglar stora forskningsområden vid KI. Programmen erbjuder ett utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter inom deras respektive forskningsområden för KI:s doktorander, och bidrar därigenom på ett signifikant sätt till att KI:s forskarutbildning håller en mycket hög kvalitet.

Kalender för KI:s forskarutbildningsprogram

Datum Event
04 Sep 2017 - 16:00 Communicating Science – KI DevReg Salon Event
11 Sep 2017 - 09:30 Seminarieserie: Strukturera och skriva din kappa
28 Sep 2017 - 13:00 Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
03 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser
05 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
11 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
12 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Skapa en publikationslista och skaffa dina siffror (t.ex. H-index, ORCID, Journal Impact Factor)
19 Okt 2017 - 13:00 Workshop: Upptäcka och hantera molekylär information
24 Okt 2017 - 09:00 Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
26 Okt 2017 - 13:00 Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
08 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Litteratursökning för din halvtidskontroll, avhandling eller nästa publikation
10 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Endnote X8 – hantera dina referenser
14 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var!
20 Nov 2017 - 09:00 Föreläsning: Hur du skriver din avhandling
22 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidssammanfattning
24 Nov 2017 - 13:00 Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat
28 Nov 2017 - 13:00 Workshop: Pubmed – avancerade funktioner, MeSH och alternativa gränssnitt
05 Dec 2017 - 13:00 Workshop: Publicera med genomslag – välj tidskrift för publicering
06 Dec 2017 - 13:00 Workshop: Upptäck Embase – en extensiv biomedicinsk databas med fokus på farmakologi och toxikologi