För dig som är KI ELN superuser

This page in English

Varje forskargrupp ska ha en superuser

Varje forskargrupp ska ha en eller flera superusers (administratör/-er), vanligen räcker det med två för en mellanstor forskargrupp. Varje superuser får behörighet att logga in i ElnAdminWeb (för inloggning se nedan).

Vad gör en superuser?

En superuser skapar och hanterar projekten inom forskargruppen och rättigheterna inom dessa projekt för gruppens KI ELN användare. Superusern kan också ge rättigheten till KI ELN användare att skapa templat/mallar som är publika inom forskargruppen. Detaljerna för detta beskrivs i superusermanualen.

Det är bra om superusern har god datavana.