Följ rektors institutionsbesök

This page in English

KI:s ledning med rektor Ole Petter Ottersen besöker under hösten institutionerna för att träffa medarbetare och studenter i verksamheten. Möten med engagerade medarbetare, inspirerande presentationer av arbetet på institutionerna, viktiga frågor som lyfts och många bra diskussioner är genomgående för besöken. Tillsammans med beskrivningar av verksamheternas utmaningar och vad som krävs för att säkerställa KI:s framtid, växer en grunden för att lägga strategin till år 2030 fram.

Här är ett urval av intryck från medarbetare som deltagit samt bilder från respektive institutionsbesök. Denna sida kommer att fyllas på med bilder och intryck från besöken vartefter de genomförs.

"Open discussions following short presentations from our side allowed for a serious exchange of information. Perceived genuine interest in our points of view and suggestions was very positive."

"Att det finns planer och tankar om framtiden och bra svar på alla funderingar högt och lågt."

"More clear answers and structured presentation in the beginning."

"To meet head of the organization in person and get to hear what problems different researchers face."

Länkar

AdministrationCampusOrganisation