Följ rektors institutionsbesök

This page in English

Rektor Ole Petter Ottersen, besökte under oktober och november 2017, tillsammans med prorektor Karin Dahlman-Wright och universitetsdirektör Per Bengtsson, samtliga KI:s institutioner, utom KI DS som kommer att få besök i februari 2018.

Institutionerna hade själva valt upplägg för besöket, men det var viktigt för KI:s ledning att få träffa både institutionsledning och medarbetare i verksamheten. Mötesformerna varierade mellan stormöte, forskningspresentationer, rundvandring i labb-/institutionsmiljö och möten med institutionernnas ledningsgrupper. Syftet med turnén har varit att få möta medarbetarna och ta del av institutionernas styrkor, möjligheter och utmaningar. Störst fokus har legat på att få fram underlag till Strategi 2030 samt att främja arbetsglädje och den interna stoltheten på KI.

Bilden av ett universitet med en hel del olika men också flera gemensamma utmaningar har växt fram. Även intrycket av ett KI som har engagerade och kompetenta medarbetare, stark forskning och ett starkt varumärke är genomgående. Nu tar arbetet vid med att gå från ord till handling och skapa en ny strategi. Att vi sedan har en tydlig process för våra visioner och mål, och förankrar alla steg i organisationen, är också oerhört viktigt.

Här följer ett urval av intryck från medarbetare som deltagit samt bilder från respektive institutionsbesök.

"Focus on young ones - they are the future in 2030. It is not easy to be attractive employer for KI, if most of positions depend on your own research funding"

"Institutionsbesök är jättebra - men ännu viktigare är att skapa möten och dialoger med de juniora forskarna och framtida forskargruppsledarna."

"1) More contact and collaboration among department 2) More attraction and support to the young researchers 3) More clear and helpfull website. Thank you and good luck."

"Upp till bevis! Många bra ord som nu ska tas till handling."

"Stora förhoppningar på att rektor tar tag i det som behöver hanteras och som vi pratade om. Dit hör även IT och datasäkerhet. Samt hantering av finansiering för verksamheter som ligger I framkant men som är helt beroende av externfinansiering nu. Uppskattade mycket rektors intresse för hur vi jobbat med arbetsmiljö inom institutionen."

"Viktigt med besök på "verkstadsgolvet" för insikt om såväl framgångar som problem. Skapar bättre möjligheter för förankring och förståelse för strategi- och visionsarbete."

"Relevanta och mycket intressanta diskussioner/frågeställningar." 

"Thank you for coming to us and listening! It was refreshing and motivating to listen to you! Your answers are very good, please do all you can to follow through on them. Please come back again soon. Please try to make yourself more available and visible than predecessors."

Öppen diskussion med medarbetare och doktorander på CMB. Foto: Kommunikationsavdelningen

Länkar

AdministrationCampusOrganisation