Fem frågor till nya projektledaren för införandet av nya Ladok

This page in English

Möt Juni Francén Engdahl, som tar över som projektledare för införandet av nya Ladok på KI från den 1 juli. Juni tar över efter Marie Sandström Akram

Välkommen till nya jobbet, hur känns det?

Juni Francén Engdahl– Tack! Det känns bra. Jag har jobbat i förvaltningen på KI tidigare, även om det nu är några år sen, och det är roligt att vara tillbaka. Självklart är det lite speciellt att komma in i ett projekt i ett så här sent skede – det är väldigt mycket nytt att ta in – men det är en kul utmaning som jag vet att jag kommer att kunna hantera. Det finns massor av kompetens bland de medarbetare som redan är involverade i projektet, och tillsammans kommer vi att klara det här fint.

– Och att få komma in och jobba i själva slutfasen är jättespännande – det är nu allt som planerats och diskuterats under ganska lång tid ska konkretiseras och genomföras. Det blir skarpt läge.

Vad har du gjort tidigare på KI?

– Jag har dels jobbat som handläggare inom bland annat systemförvaltning och med utbildningsformalia på de avdelningar som tidigare hette Studentavdelningen och Utbildningsavdelningen (idag UFS och SIR, ungefär), dels som projektledare för ett par verksamhetsutvecklingsprojekt på Studentavdelningen.

– Precis som det här projektet, har de tidigare projekten jag lett fokuserat på systemimplementering och hur man kan utveckla rationella arbetsprocesser med hjälp av systemstöd, och det är erfarenheter som kommer väl till pass nu.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när du leder projekt?

– Just när man arbetar med organisationsutveckling tycker jag att det är viktigt att både jobba mycket med informationsinsatser och att vara lyhörd. Det är väldigt många som kommer att påverkas av bytet till nya Ladok, likväl medarbetare som studenter, och då måste man både lotsa och lyssna för att det ska fungera, för att alla ska må bra och känna sig trygga i de nya processerna.

– Det gäller även i min relation till medarbetarna från verksamheten som är involverade i införandet – jag vill att de ska känna trygghet i min ledning, att vi har kompetensen som krävs och att vi arbetar mot ett nåbart, väldefinierat mål.

Hur tror du att nya Ladok kommer att fungera?

– Det kommer att fungera bra. Hade jag inte trott det så hade jag inte tagit jobbet. Nya Ladok är bra, och systemet används redan på fem lärosäten. Men det är viktigt att komma ihåg att efter införandet kommer vi att behöva utvärdera och säkert justera en del processer, och dessutom kommer själva systemet att fortsätta utvecklas över tid. Det kan upplevas som frustrerande att allt inte är klart i och med driftsättningen i november, men det är helt naturligt att det tar tid för en ny verksamhetsförändring att sätta sig. 

– Vi som jobbar i projektet kommer dock självklart att göra allt vi kan för att den förändringen blir så smidig som möjligt. Vi kommer att fokusera mycket på tillgänglighet – alla som behöver utbildning i systemet kommer att erbjudas det i tid och behöver man support sen när man börjat jobba i det nya systemet ska man få det så fort som möjligt.

Vad gillar du mest med nya Ladok?

– Färgerna! Nej då, visst är färgerna fina, men det finns ändå några andra  saker som jag värderar högre. Bland annat kommer det att finnas några nya användarkategorier i systemet. Studenterna kommer via ett särskilt studentgränssnitt att själva kunna skriva ut studieintyg, registrera sig på kurs, ansöka om examen och så vidare, och lärare och examinatorer kommer att kunna rapportera och attestera resultat och betyg direkt i systemet. Det här medför en hel del effektivisering och minskad pappershantering i det ibland rätt tunga arbetet som ligger på institutionerna och den centrala förvaltningen. 

Kontakt

Projektledare

Juni Francén Engdahl

Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: juni.francen.engdahl@ki.se