Fem frågor om nya Ladok

This page in English

Karolinska institutet ska få ett nytt Ladok-system i november 2017. Det nya systemet ska ge utökad service till både studenter och lärare, samt en smidigare och modernare utbildningsadministration för KI:s medarbetare. Projektledaren för införandet av nya systemet svarar på fem vanliga frågor om nya Ladok.

Kommer det som finns i befintliga Ladok försvinna när systemet byts ut? Om man till exempel har moment i sina studier som inte är avklarade eller ofullständiga kurser kvar?

 – Nej, ingenting kommer att försvinna. Alla studieresultat som dokumenterats i befintliga Ladok följer med över till det nya systemet. Det enda du däremot kan behöva dubbelkolla efter att vi övergått till nya Ladok, är att dina kontaktuppgifter i det nya systemet är korrekta. 

Jag är utbildningsadministratör och arbetar mycket med Ladok idag. Kommer mina arbetsuppgifter att försvinna?

– Nej, du som är utbildningsadministratör kommer fortsätta att vara navet i utbildningsadministrationen. Även om läraren rapporterar in resultat och examinatorn attesterar betyget i systemet kommer det finnas gamla och nya arbetsuppgifter att utföra i systemet. En ny arbetsuppgift som tillkommer är till exempel att koppla lärare och examinator till rätt kurs i systemet.

Kommer nya systemet innebära mer arbete för mig som lärare?

– Nej, precis som tidigare är du fortsatt ansvarig för att rapportera resultat. Skillnaden är att det kan göras direkt i systemet i stället för på olika listor. Precis som det är nu kommer utbildningsadministratören ha möjlighet att rapportera in resultat i nya Ladok i ditt ställe. Medan attesteringen (signeringen) av betygen kommer bara examinator kunna göra, precis som idag.

Vad kommer nya Ladok innebära för oss som arbetar med forskarutbildning?

– Dagens Ladok erbjuder ett väldigt enkelt stöd till forskarutbildningen. Nya systemet kommer istället att erbjuda det utökade stöd som systemet idag ger till grundutbildningen. Till exempel kommer doktorandens planerade kurser läggas in systemet innan de är påbörjade. Doktorandens avhandlingsarbete kommer även att registreras, likt registeringen för en kurs. 

– Men det betyder också att våra processer måste, i många fall, likställas med de på grund- och avancerad nivå, och det blir helt nytt för oss på KI. Vi kommer att behöva arbeta fram nya verksamhetsprocesser för hur vi vill arbeta. Vi som arbetar med projektet nya Ladok hoppas att vi ska kunna arbeta fram de nya processerna med er, ni som är studierektorer och utbildningsadministratörer för forskarutbildningen.

Vad kommer bli de största förändringarna med nya systemet?

– Nya systemet kommer att ge en möjlighet till översikt och uppföljning på ett helt annat sätt. Alla användare kommer till exempel ha möjlighet följa en specifik student eller en hel kurs på ett enkelt sätt.

– Jag tror också att möjligheten för dig som är lärare eller examinator att rapportera och attestera resultat samt betyg på distans kommer vara en uppskattad förändring, då många medarbetare på KI har flera olika arbetsplatser och reser mycket. En annan skillnad är att arkivlistorna inte kommer behövas längre, eftersom rapporteringen och attesteringen sker i systemet.

Kontakt

Projektledare

Juni Francén Engdahl

Enhet: Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: juni.francen.engdahl@ki.se