Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur stiftelsen Felix Mindus bidrag till leukemiforskningen.

Ändamål

Stiftelsen har som ändamål att stödja leukemiforskningen vid Karolinska Institutet.

Behörighet

Behöriga att söka medel är aktiva forskare vid Karolinska Institutet som disputerat under de senaste 7 åren (från 2011 och framåt) inom ovanstående ämnesområde. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

I de fall den sökande disputerat 2009-2010 och önskar kompensera för någon av faktorerna enligt ovan, ska i så fall detta framgå överst i projektbeskrivningen.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt runt 100 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 oktober 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se