Fastighetsavdelningen

Ledning och stab

   
   
   
   
   

Lokalförsörjningsenheten

Peter Allestam Lokalplanerare/Projektledare
Kathrin Alw Lokalplanerare/Projektledare
Marie Asplind Lokalplanerare/Projektledare
Mathias Bjunér  Lokalplanerare/Projektledare
Christoffer Ekström  Lokalplanerare/Projektledare
Åke Forslund  Projektledare/Spec.lab
Payam Hakemivala Lokalplanerare/Projektledare
Lennart Ilke  Enhetschef
Annika Jansson  Projektadministratör
Mats Lilja  Projektledare/Spec.lab.
Åsa Rauger  Projektadministratör
Rickard Seward  Fastighetsekonom
Anna Strömberg  Lokalplanerare/Projektledare
Roger Sundin  Lokalplanerare/Projektleda

Miljö- och säkerhetsenheten

Miljö
Ingela Djupedal  Laboratoriesäkerhetssamordnare
Ulrika Olsson  Kemikaliesäkerhetssamordnare
Jenny Karlsson  Biosäkerhetssamordnare/ handläggare för Biosäkerhetskommittén
Ann Rämme Strömberg  Miljösamordnare
Annika Sjöborg  Enhetschef
 
Säkerhet
Lars Hartzell  Informationssäkerhetssamordnare
Mikael Lindberg  Säkerhetssamordnare
Christer Matonog  Säkerhetssamordnare/Brandsäkerhet
Torgny Norén  Säkerhetssamordnare/Flemingsberg
Annika Sjöborg  Enhetschef
Magnus Söderdahl  Säkerhetssamordnare/Bitr.säkerhetschef

 

Serviceenheten

Bo Eriksson  AV-support/Solna
Musse Ghebremeskel  Vaktmästari
Linus Hansson  AV-teknik/Aula Medica
Magnus Henninger  Intendentur/Aula Medica
Johan Henninger  Internposten
Joakim Hofvander  Vaktmästeri/Flemingsberg
Janos Kovacs  Internposten
Lina Liljegren  Intendentur/Aula Medica
Helen Lindeborg  Reception
Samuel Lundberg  AV-support/Flemingsberg
Christina Löfgren  Avdelningsadministration
Ann-Catrin Moberg  Lokalbokning/Aula Medica
Eva Norbäck  Enhetschef
Brian Nsamba  AV-teknik/Aula Medica
Helene Ståhl
  Reception
Rosemarie Suominen  Lokalbokning/Solna/Flemingsberg
Håkan Wikland  AV-support/Solna