Examinator för forskarutbildningskurs

This page in English

Enligt Högskoleförordningen ska högskolan utse en examinator för att sätta betyg efter genomförd kurs.

Vid KI har det tidigare inte varit strikt reglerat vem som kan vara examinator för en forskarutbildningskurs eller hur denna examinator ska utses. Styrelsen för forskarutbildning har (2017-06-12) beslutat följande:

  • Beslutsrätten att utse examinator för forskarutbildningskurs delegeras till prefekt vid kursansvarig institution. Beslutsrätten får vidaredelegeras.
  • Följande gäller från och med 1 januari 2018:
    - Examinator för forskarutbildningskurs ska vara disputerad
    - Skriftligt beslut om examinator ska finnas
    - Kursansvarig, om annan än examinator, bör vara disputerad

I nya Ladok, som införs hösten 2017, är examinatorer nya användare. Dessa ges behörighet till systemet utifrån att kursansvarig institution har meddelat Ladok-administrationen vilka som är utsedda examinatorer.

Se även Nya Ladok och påverkan på forskarutbildningskurser

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

DoktorandForskarutbildningKurs