Enheten för strategisk planering och uppföljning

Enheten för strategisk planering och uppföljning bistår KI:s ledning med expertkompetens inom området verksamhetsstyrning

Strategisk planering och uppföljning (PU) är en funktion direkt underställd universitetsdirektören. I samverkan med KI:s ledning, samordnas och vidareutvecklas verksamhetsövergripande planering och uppföljning. I uppdraget ingår även att följa upp implementeringen av strategin, bistå med verktyg och stöd för mätning av måluppfyllelsen och koordinera arbetet i framtagandet av indikatorer och nyckeltal. 

Uppdrag

I uppdraget ingår ansvar för

Funktionen ger därutöver verksamheten stöd i form av utredningar, remissyttranden, metodstöd och utbildning inom ramen för uppdraget.

Medarbetare

Planeringsdirektör

Ingrid Palmér

Telefon: 08-524 865 66
Enhet: Strategisk planering och uppföljning
E-post: Ingrid.Palmer@ki.se

Verksamhetscontroller

Björn Forslöw

Telefon: 08-524 863 92
Enhet: Strategisk planering och uppföljning
E-post: bjorn.forslow@ki.se

Verksamhetscontroller

Ulrica Lundin

Telefon: 08-524 865 97
Enhet: Strategisk planering och uppföljning
E-post: ulrica.lundin@ki.se

Verksamhetscontroller

Niclas Renck

Telefon: 08-524 865 71
Enhet: Strategisk planering och uppföljning
E-post: niclas.renck@ki.se

Samordnare

Britta Steneberg

Telefon: 08-524 860 13
Enhet: Strategisk planering och uppföljning
E-post: britta.steneberg@ki.se

 

Administration