Dokument och mallar rörande dokumenthantering

Här hittar du dokument som kan hjälpa dig när det gäller hantering av allmänna handlingar, arkivering och diarieföring.

Styrdokument

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet - hela

Verksamhetsområde 1: Styra verksamheten

Verksamhetsområde 2: Stödja verksamheten

Verksamhetsmområde 3: Bedriva utbildning på grund- och avanverad nivå

Verksamhetsområde 3: Bedriva forskarutbildning

Verksamhetsområde 3: Bedriva uppdragsutbildning

Verksamhetsområde 4: Forska

Verksamhetsområde 4: Archiving research material

Verksamhetsområde 5: Samverka och kommunicera externt

Klassificeringsstruktur för Karolinska Institutet

Arkivhandbok

Archiving handbook

Arkivbeskrivning Karolinska Institutet

Arkivbeskrivning Universitetsförvaltningen

Diarieföring

Diarieföring på Karolinska Institutet - en lathund

Översättningstabell Diarieplan/Klassificeringsstruktur

Rutin för utlämnande av allmän handling

Allmän W3D3-manual - ej KI-specifik

Denna manual fås på begäran, maila registrator@ki.se.

Fullmakter

Fullmakt för postöppning - institution

Fullmakt för postöppning - UF

Arkivering

Praktisk arkivering

Arkivering av forskning - en guide

Archiving research - a guide

Handbok - forskningsarkivering

Mappstruktur för digital forskningsdokumentation

Inför flytten - Hantering av forskningsmaterial inför flytten till NKS

Moving - Handling of research documents in regard to the move to NKS

Inför flytt - Hantering av forskningshandlingar vid flytt av verksamhet

Moving - Handling of research documents when moving to new premises

Mallar arkivering

Mall för arkivbeskrivning

Mall för försättsblad till arkivredovisning

Mall för innehållsförteckning till preocessbaserad arkivredovisning

Mall för förteckningsblad för processbaserad arkivredovisning

Mall för förteckningsblad för allmänna arkivschemat

Försättsblad för arkivlistor för forskarutbildningskurser

Försättsblad för arkivlistor för kurser på grund- och avancerad nivå

Leverans av räkenskapshandlingar: Volymförteckning

Leverans av räkenskapshandlingar: Etiketter

LADOK - Leverans av resultatlistor på grund- och avancerad nivå

LADOK - Leverans av resultatlistor för forskarutbildningen