Din anställning på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Här hittar du information om arbetsgrupper och forum på KI DS

Sidan är under uppbyggnad

Arbetsmåltider

 

Betalkort

Institutionen har inget gemensamt betalkort. KI har avtal med Eurocard (och American Express) för företagsupphandlade privatkort. Kortinnehavaren, som har personligt betalningsansvar, får fakturan för betalning. Betalningsvillkoren är 30 dagar netto så att du ska ha.  

Friskvård

Alla anställda vid KI erbjuds friskvårdsbidrag upp till 1500kr/år samt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Utlägget redovisas som ”förebyggande hälsoarbete” i PA-webben. Blanketten lämnas, tillsammans med originalkvitto, till Nina Ringart.

Företagshälsovård

KI har avtal med Previa som erbjuder medarbetarstöd i form av telefon¬rådgivning via på telefonnummer 0771-23 00 00. Läs mer http://ki.se/medarbetare/previa-foretagshalsa Ki erbjuder även personalstöd som är ett komplement till Previas företagshälsovård. Tjänsten omfattar såväl arbetsrelaterade som privata frågor (psykosociala frågor, juridik eller privatekonomi med mera). Det kan röra till exempel familjejuridik, avtal kring bostad, sociala klimatet på arbetsplatsen, beroendeproblematik, personliga kriser.

Löneväxling

Som tillsvidareanställd vid KI har du möjlighet att löneväxla till pension. Kontakta Åsa Misic om du är intresserad eller läs mer om löneväxling https://internwebben.ki.se/sv/lonevaxling-infors-pa-ki 

Medarbetarsamtal

Målsättningen är att erbjuda varje anställd två medarbetarsamtal med sin närmaste chef varje år.

Semester

Antalet semesterdagar (28, 31 eller 35 dagar) varierar och beror på hur gammal du är. 
Lärare/forskare
Professorer, lektorer, postdoktorer, doktorander m.fl. har schablonsemester vilket innebär att hela årssemestern anses uttagen under innevarande år. Semesterdagarna förläggs vanligtvis i lönesystemet med en period på sommaren och en period i december då semestertillägget utbetalas.
T/A personal
Semesterplaneringen görs tillsammans med din närmsta chef och dina kollegor. Minst 20 dagar av årets semester måste tas ut under året. Maximalt får en anställd ha 35 sparade semesterdagar. Du ansöker om semester i PA-webben https://ppw.ki.se 

Sjukdom/VAB

Om du blir sjuk och måste stanna hemma från jobbet sjukanmäler du dig till Nina Ringart på telefon 08-123 564 12 eller e-post nina.ringart@sll.se Det gäller alla anställda. Det är viktigt att du gör sjukanmälan den första sjukdagen. När du är tillbaka i tjänst friskanmäler du dig själv i PA-webben. Det är av stor vikt att du gör friskanmälan så sjukavdraget blir korrekt. Från och med den åttonde dagen i en sjukperiod ska du lämna ett läkarintyg som visar att du helt eller delvis är oförmögen att arbeta. Intyget lämnas till Nina Ringart.


Vård av barn registreras i PA-webben https://ppw.ki.se för den tid du har varit hemma. Löneavdrag görs för motsvarande period.

Terminalglasögon


Anställda har möjlighet att genomgå synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. KI DS bekostar standardbåge och glas. KI har upphandlat avtal med Synoptik. Kontakta Nina Ringart innan besök hos optiker så utfärdar hon en rekvisition som du tar med dig.