Din anställning på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Betalkort

Institutionen har inget gemensamt betalkort. KI har avtal med Eurocard (och American Express) för företagsupphandlade privatkort. Kortinnehavaren, som har personligt betalningsansvar, får fakturan för betalning. Betalningsvillkoren är 30 dagar netto.

Mer om betalkort.

Friskvård

Alla anställda vid KI erbjuds friskvårdsbidrag upp till 1500kr/år samt en timmes friskvård per vecka på arbetstid. Utlägget redovisas som ”förebyggande hälsoarbete” i PA-webben. Blanketten lämnas, tillsammans med originalkvitto, till Nina Ringart.

Friskvård

Företagshälsovård

KI har avtal med Previa som erbjuder medarbetarstöd i form av telefonrådgivning via på telefonnummer 0771-23 00 00. Läs mer på Previa - Företagshälsa.

Ki erbjuder även personalstöd som är ett komplement till Previas företagshälsovård. Tjänsten omfattar såväl arbetsrelaterade som privata frågor (psykosociala frågor, juridik eller privatekonomi med mera). Det kan röra till exempel familjejuridik, avtal kring bostad, sociala klimatet på arbetsplatsen, beroendeproblematik, personliga kriser.

Löneväxling

Som tillsvidareanställd vid KI har du möjlighet att löneväxla till pension. Kontakta Åsa Misic om du är intresserad eller läs mer om löneväxling. 

Medarbetarsamtal

Målsättningen är att erbjuda varje anställd två medarbetarsamtal med sin närmaste chef varje år.

Medarbetarsamtal

Semester

Antalet semesterdagar (28, 31 eller 35 dagar) varierar och beror på hur gammal du är. 

Lärare/forskare

Professorer, lektorer, postdoktorer, doktorander m.fl. har schablonsemester vilket innebär att hela årssemestern anses uttagen under innevarande år. Semesterdagarna förläggs vanligtvis i lönesystemet med en period på sommaren och en period i december då semestertillägget utbetalas.

T/A personal

Semesterplaneringen görs tillsammans med din närmsta chef och dina kollegor. Minst 20 dagar av årets semester måste tas ut under året. Maximalt får en anställd ha 35 sparade semesterdagar. Du ansöker om semester i PA-webben.

Mer om semester i KI:s personalhandbok

Sjukdom/VAB

Om du blir sjuk och måste stanna hemma från jobbet sjukanmäler du dig till Nina Ringart på telefon 08-123 564 12 eller e-post nina.ringart@sll.se. Det gäller alla anställda. Det är viktigt att du gör sjukanmälan den första sjukdagen. När du är tillbaka i tjänst friskanmäler du dig själv i PA-webben. Det är av stor vikt att du gör friskanmälan så sjukavdraget blir korrekt. Från och med den åttonde dagen i en sjukperiod ska du lämna ett läkarintyg som visar att du helt eller delvis är oförmögen att arbeta. Intyget lämnas till Nina Ringart.

Vård av barn registreras i PA-webben för den tid du har varit hemma. Löneavdrag görs för motsvarande period.

Terminalglasögon

Anställda har möjlighet att genomgå synundersökning på arbetsgivarens bekostnad. KI DS bekostar standardbåge och glas. KI har upphandlat avtal med Synoptik. Kontakta Nina Ringart innan besök hos optiker så utfärdar hon en rekvisition som du tar med dig.

Länkar