Core-faciliteter för utbildning

Core-faciliteter för utbildning är specialutrustade lokaler, t.ex. kurslaboratorier och metodikrum, som används av flera utbildningsprogram. De core-faciliteter som delfinansieras av styrelsen för utbildning och som kan bokas av alla program som har behov av dem finns samlade här.

Syfte

Syftet med att inrätta core-faciliteter för utbildning är att tillgängliggöra speciallokaler för alla program som har behov av dem och på så sätt utnyttja lokalerna mer effektivt.

Bokning

Kontakta respektive core-facilitet för mer information och bokning.

Kurslaboratorium vid Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kurslaboratorium vid Institutionen för laboratoriemedicin

Kurslaboratorium vid Institutionen för medicinsk biokemi

Kurslaboratorium vid Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi

Dissektionsverksamheten vid Institutionen för neurovetenskap

Metodikrum vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Styrelsen för utbildning delfinansierar ovanstående core-faciliteter t.o.m. 2018.