Certifikat

This page in English

Karolinska Institutet är medlem i Sunet TCS. Detta innebär att det är möjligt att kostnadsfritt få servercertifikat och personliga certifikat utfärdade från DigiCert. Nedan har vi samlat information som rör både servercertifikat och personliga certifikat.

Servercertifikat

Ett servercertifikat behövs för att garantera att datorn kommunicerar med rätt server och att trafiken inte kan avlyssnas eller ändras. Servercertifikaten finns i olika former och installeras i webbservrar, e-postservrar och liknande.

För att kunna begära ett servercertifikat, måste du ha ett användarkonto registrerat hos DigiCert.

Ansök om servercertifikat

För att kunna begära ett servercertifikat behöver man i första hand ha ett användarkonto registrerat hos DigiCert. För att skapa ett konto hos DigiCert, krävs en delegering av institutionens prefekt. Fyll i en Delegeringsansökan och ange vem eller vilka som ska ha behörighet att ansöka om ett servercertifikat. Ifyllt formulär skickas till certifikat@ki.se.

Användaren kommer sedan att få e-post från DigiCert med en uppmaning att skapa ett lösenord till kontot. Därefter kan användaren logga in och ansöka om ett servercertifikat.

Elektronisk underskrift

Formuläret Delegeringsansökan har även stöd för elektronisk underskrift där det finns plats för flera underskrifter.

För att ansökan ska godkännas måste samtliga underskrifter vara elektroniska. Har man inte ett personligt certifikat får man skriva ut formuläret och skriva under det manuellt. Scanna sedan in formuläret med underskrifter och skicka det till certifikat@ki.se.

Information om servercertifikat hittar du under följande länkar (information på engelska):

Viktigt att tänka på

Den privata nyckeln ska skyddas mot obehörig åtkomst. En säkerhetskopia av den privata nyckeln bör göras.

Alla säkerhetskopior av den privata nyckeln skall skyddas mot obehörig åtkomst. Nyckellängden skall vara minst 2048 bitar.

Avslutade certifikat

Om certifikatet inte längre ska användas, eller vid misstanke om att den privata nyckeln har hamnat i orätta händer, ska certifikatet avslutas.
Kontakta omedelbart IT-avdelningen.

 

Personliga certifikat

Karolinska Institutet erbjuder personliga certifikat genom DigCert. Certifikaten finns i tre former:

  • Premium - används för signering samt kryptering av e-post och dokument. Detta är det vanligaste certifikatet.
  • Grid Premium - används för att ansluta till så kallade grid-tjänster, exempelvis vetenskapliga beräkningskluster.
  • Grid Robot Name - används ofta med science gateway portaler.

Ansök om personligt certifikat

Detta gäller endast anställda eller anknutna på Karolinska Institutet. För att ansöka om personligt certifikat kontaktar du i första hand IT-avdelningen för en legitimationskontroll.

Besök IT-support eller boka en tid för legitimationskontroll

Ring, mejla eller besök oss för att boka ett möte. Du hittar våra kontaktuppgifter och öppettider nedan.

Om du befinner dig i närheten av den obemannade receptionen på Nobels väg 5, kontakta IT-supporten, så möter en handläggare upp dig och hanterar den manuella identifieringen som krävs för utfärdandet av personliga certifikat. Detta tar runt tio minuter. Längst till höger på receptionsdisken finns en telefon som du kan använda för att kontakta it-supporten.

För att få ett personligt certifikat, måste du ha med dig en giltig legitimationshandling när du kommer till oss.

Giltig legitimationshandling:

  • Med giltig legitimationshandling menas ett giltigt svenskt ID-kort, körkort eller pass.
  • Ett nationellt giltigt identitetskort eller pass för medborgare i länder anslutna till Schengen samt giltigt pass för övriga utländska medborgare.

Hämta och installera personligt certifikat (gäller även när giltighetstiden gått ut)

En handläggare kontrollerar att din legitimation är giltig och att du har ett aktivt KI-konto. En notering görs i Karolinska Institutets användarkontodatabas att manuell identifiering är utförd.

Därefter ska du, från din standarddator, gå till adressen https://www.digicert.com/sso/. I fältet ”identity provider”, fyller du i namnet ”Karolinska Institutet”.

Du kommer till en inloggningssida där du loggar in med ditt KI-konto. Där väljer du vilken typ av certifikat du vill ha. Det vanligaste certifikatet är Premium.

Certifikatet hämtas och installeras direkt från webbsidan. Mer detaljerade instruktioner och lathundar hittar du under Instruktioner för personliga certifikat nedan.

Instruktioner för personliga certifikat

Kontakt

Adress: Nobels väg 5, Solna

Telefon: 08-524 822 22

E-post: it-support@ki.se

Öppettider: Måndag-fredag 09:00-11:00 samt 13:00-16:00