Carl Lennhoffs donationsstiftelse

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Carl Lennhoffs donationsstiftelse för spiroketforskning (bland annat Borrelia).

Ändamål

Stiftelsen har som ändamål att främja spiroketforskningen vid Karolinska Institutet rörande spiroketer såsom Treponema pallidum, Borrelia spp och Listeria spp och de sjukdomar dessa kan ge upphov till.

Behörighet

Behöriga att söka medel är forskare anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 80 000 och 95 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 3 – 17 oktober 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i december.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se