Bioclinicum - Forskningshuset vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bioclinicum, den nya forskningsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjuhuset Solna, planeras bli klar för inflyttning i januari 2018.

Utöver forskning kommer byggnaden att innehålla utbildningslokaler, kliniskt träningscentrum, radiofarmaciproduktion samt vård inom funktionsområde Bild och funktion.

De forskargrupper som flyttar till forskningshuset är framförallt laborativa forskningsgrupper från nedanstående institutioner vid KI:

  • Institutionen för onkologi-patologi
  • Institutionen för kvinnor och barns hälsa
  • Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap
  • Institutionen för medicin Solna
  • Institutionen för neurobiologi, vård och samhälle.

Inför flytten har forskargrupperna delats in i en tematisk struktur som speglar de vårdteman som ingår i Karolinska Universitetssjukhusets nya verksamhetsmodell. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för integration av vård, forskning och utbildning.

Just nu pågår kartläggning av de verksamheter som flyttar in. Under denna period sker utbildning av personal, leveranser av inredning och utrustning, funktionalitetstester och simuleringar. I denna planering samordnas även leveranser av projekt från samtliga programområden. Det exakta flyttdatumet för respektive verksamhet fastställs när planeringen slutförd. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Bioclinicum nr 1 

Samverkan