Bilder

Bildkollage av flera olika typer av bilder, illustrationer

En bild säger mer än tusen ord, uppfattas snabbt och attraherar våra sinnen. Vi når ut på ett mer effektivt sätt, exempelvis för att förstärka budskap, beröra och förtydliga.
Det kan vara fotografier men även illustrationer, grafik, bildmontage bestående av foto och illustration eller flera foton.

Riktlinjer för bildmaterial

För att vår kommunikation alltid ska hålla samma höga nivå och stämma överrens med vårt varumärke, har KI några övergripande riktlinjer som gäller för användning av bildmaterial.

Bilder du använder ska vara

Äkta och naturliga

Studenter och lärare på KI. Foto: Erik Cronberg

Till exempel fotograferat på KI, eller på ett relevant sätt i anslutning till KI.

Relevanta för sammanhanget

Ilustration cell. Foto: Bildbanken Science Photo Library.

Handlar det om en konferens om cancerforskning, välj en forskningsrelaterad bild.

Hålla god artistisk och estetisk nivå

Doktorand i labmiljö på KI. Foto: Erik Cronberg

Bilderna ska i första hand vara tagna av professionell fotograf och hålla hög teknisk kvalitet (vara högupplösta, ha bra ljus/kontrast/skärpa). 

Inte enbart dekoration eller utfyllnad

Tips! Med hjälp av grafik kan vi visualisera sådant som kan vara svårt att förklara med bara text och bild. Det kan röra sig om en process, ett samband eller utveckling.

Illustration över hand som får vätska över sig.

Undvik om möjligt för arrangerade bildbyråbilder, Clip Art och framförallt bilder som känns onaturliga och tagna ur sitt sammanhang.

Att hitta fria bilder

Det finns flera resurser och bildbanker där du kan hitta fria bilder men även bildbanker du kan köpa passande bilder för en mindre kostnad. Tänk på att alltid kontrollera vilka användningsrättigheter som gäller för bilden du vill använda, även fast det är en fri bild kan du behöva ange till exempel fotograf eller upphovsrätt. 

Fria bilder utan kostnad

 • KI:s mediabank
  Mediabanken är tillgänglig för alla KI-medarbetare och innehåller flertalet bilder du kan använda dig av, helt utan kostnad. Upphovsrätt och fotograf står i anslutning till bilden. I mediabanken kan du även dela med dig av bildmaterial från din institution.
 • Wikimedia commons
  Sök efter bilderna som finns i Wikipedia encyklopedin, som oftast är fria att använda. Dubbelkolla dock alltid vilken copyright som gäller för att använda bilden utanför Wikimedia.
 • Bildsök via Google med filter
  N
  är du söker bilder på Google kan du filtrera resultaten efter bilder som du har tillåtelse att använda

Fria bilder för en kostnad

 • iStock photo
  iStock har en stor mängd bilder till bra priser, som passar bra när man behöver en genrebild eller illustration. I bildbanken iStock skapar du ett eget konto för inköp av bilder.
 • Science Photo Library
  Bildbank inriktad på bilder och illustrationer inom forskning och sjukvård, även här behöver du skapa ett konto för att köpa bilder. 

Användningsrättigheter och upphovsrätt

När du publicerar en bild på webben så heter det med en juridisk term att man överför bilden till allmänheten. För att få göra detta behövs i de allra flesta fall upphovsmannens tillstånd.

Plocka aldrig bilder från Internet utan att först ha fått rättighet att använda bilden!

Personuppgifter

"Foton där personer kan identifieras betraktas normalt som personuppgifter även om inga namn nämns. Om man på en webbplats skulle vilja publicera foton på t.ex. anställda är det ofta nödvändigt att först inhämta samtycke. Även om det rör sig om behandling av personuppgifter i ostruktureratmaterial, som enstaka bilder på Internet, kan det beroende på sammanhanget behövas samtycke för att undvika risken för kränkning.” - Utdrag ur datainspektionens faktablad Personuppgifter och Internet

Länk till samtyckesblanketter

Vanliga filformat för bilder

Format Passar för Om formatet
JPEG Fotografier Förkortningen står för Joint Photographic Experts Group. Formatet framtaget för att komprimera digitala fotografier effektivt. 
PNG Ikoner, ritningar och grafik Portable Network Graphics är ett format för digitala bilder
GIF Grafik Graphics Interchange Format är en standard för icke-förstörande komprimering av bilder, speciellt populär på webben, inte minst för att den ger möjlighet till skapa enkla animationer.
TIFF Fotografier som ska bildbehandlas Tagged Image File Format är ett filformat för bitmap-bilder. Fördelen med att lagra bilder som bitmaps är att ingen information går förlorad och bildinformationen är enkel att komma åt och snabbare att bearbeta.
EPS  Vektorgrafik (skalbar grafik) Encapsulated PostScript är ett filformat för vektorgrafik, lämplig för t ex logotyper, och används av programmen Adobe Illustrator och Adobe Photoshop.