Bilder

En bild säger mer än tusen ord, uppfattas snabbt och attraherar våra sinnen. Vi når ut på ett mer effektivt sätt, exempelvis för att förstärka budskap, beröra och förtydliga.

Du kan använda fotografier, illustrationer, grafik, bildmontage bestående av foto och illustration eller flera foton. Några övergripande riktlinjer för bilder har formulerats, så att Karolinska Institutets marknadsmaterial alltid håller en hög nivå.

För KIs bildmaterial gäller att det:

 • Är äkta och naturligt – fotograferat på KI, eller på ett relevant sätt i anslutning till KI
 • Är relevant i sammanhanget – handlar det t ex om en konferens om cancerforskning
 • välj en forskningsrelaterad bild 
 • Håller god artistisk och estetisk nivå – bilderna ska i första hand vara tagna av professionell fotograf och hålla hög teknisk kvalitet (vara högupplösta, ha bra ljus/kontrast/skärpa o.s.v)
 • Inte används som enbart dekoration eller utfyllnad – undvik om möjligt arrangerade bildbyråbilder, Clip Art och framförallt bilder som känns onaturliga och tagna ur sitt sammanhang. 

Här hittar du bilder

 • KI:s mediabank (gratis)
 • Mediabanken är tillgänglig för alla KI-medarbetare. Här kan du även dela med dig av material från din institution. 
 • Wikimedia commons (gratis)
 • Söker efter bilderna som finns i Wikipedia encyklopedin och bygger på att bilderna ska vara fria att använda. Klicka ändå på bilden för att se copyright-begränsningar.
 • Bildgoogla (gratis)
 • När man googlar en bild kan man under Verktyg välja ”användningsrättigheter” och välja de bilder ”som får användas”.
 • Science Photo Library (konto)
 • Bildbank inriktad på bilder och illustrationer inom forskning och sjukvård. I denna bildbank skapar du ett eget konto för inköp av bilder.
 • Stock photo (konto)

iStock har massor av bilder till bra priser, bra när man behöver en genrebild eller illustration. I denna bildbank skapar du ett eget konto för inköp av bilder. 

Regler kring bildanvändning 

Upphovsrätt

När du publicerar en bild på webben så heter det med en juridisk term att ni överför bilden till allmänheten. För att få göra detta behövs i de allra flesta fall upphovsmannens tillstånd. 

Plocka aldrig bilder från Internet utan att först ha fått rättighet att använda bilden!

Personuppgifter

Foton där personer kan identifieras betraktas normalt som personuppgifter även om inga namn nämns. Om man på en webbplats skulle vilja publicera foton på t.ex. anställda är det ofta nödvändigt att först inhämta samtycke. Även om det rör sig om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, som enstaka bilder på Internet, kan det beroende på sammanhanget behövas samtycke för att undvika risken för kränkning.

Utdrag ur datainspektionens faktablad Personuppgifter och Internet