Beredningsgrupperna för forskning och utbildning

Grupperna handlägger frågor från verksamheternas FoUU-grupper och andra löpande frågor för beredning inför beslut i FoUU-kommittén, som är uppdragsgivare.

Beredningsgruppen för forskning

Medlemmar Funktion
Inger Kull Ordförande, representant KI SÖS
Anne Edgren Sekreterare, adjungerad KI SÖS
Per Tornvall Representant KI SÖS
Buster Mannheimer Representant KI SÖS
Eva Joelsson-Alm Representant SÖS
Eva Wiberg-Itzell Representant SÖS
Darius Sairafi Representant SÖS
Fuad Bahram Adjungerad SÖS

Beredningsgruppen för utbildning

Medlemmar Funktion
Katarina Bohm Ordförande, representant KI SÖS
Annikka Klemi-Haraldsson Sekreterare
Anders Åhlin Representant KI SÖS
Johan Wikner Representant KI SÖS
Margareta Forsberg-Larm Representant KI SÖS
Susanne Lundin Representant KI SÖS
Anders Sondén Representant SÖS
Helena Berglund Representant SÖS
Marie Sjöstedt Representant SÖS
Italo Masiello Representant SÖS
Martin Nordberg Representant SÖS
Patrik Lyngå Representant SÖS
Thomas Nyström Representant SÖS
Sanaz Moumeni / Alexander Shalan Ottosson Studentrepresentant
Cecilia Bodén Adjungerad KI SÖS
Doris Lund-Egloff Adjungerad lärarrepresentant Studentrådet